Данаил Кирилов: С промените в НПК ще се отговори на обществените очаквания за ефективното и безпристрастното провеждане на разследвания срещу „тримата големи“

С приемането на промените в НПК ще се отговори на обществените очаквания за гарантиране на ефективното и безпристрастното провеждане на разследвания срещу „тримата големи“. Това каза министърът на правосъдието Данаил Кирилов по време на заседанието на Междуведомствената работна група във връзка с разследванията срещу „тримата големи“ в съдебната система.

„С предлагания проект на закон за НПК се цели повишаване на общественото доверие в съдебната власт и изпълнение на препоръките за механизма и сътрудничество и проверка на ЕС посредством въвеждането на ефективен и съобразен с действащата конституционна уредба модел, гарантиращ разследванията срещу председателя на ВКС, ВАС и главния прокурор“, коментира още Кирилов.

Той уточни, че със законопроекта ще се постигне баланс между обществения интерес от това служебното положение на „тримата големи“ да не възпрепятства разследването срещу тях и от друга страна необходимостта правата на заинтересуваните лица да бъдат защитени.

Министър Кирилов обърна внимание на един от текстовете, който предвижда по предложение на министъра на правосъдието или не по-малко от 1/3 от съответната колегия на ВСС да се дава разрешение за започване на наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер срещу "тримата големи" и за временното им отстраняване от длъжност.

Коментари

Задължително поле