Ден на отворените врати се проведе в Районен съд - Първомай

Ден на отворените врати се проведе днес в Районен съд-Първомай, където специални гости бяха ученици от основно училище "Георги Караславов" и от Центъра за настаняване на деца от семеен тип. Те разгледаха канцелариите в Съдебната палата и научиха какви услуги могат да получат гражданите. Служители на Областна дирекция "Охрана" към Министерството на правосъдието пък демонстрираха как работи металдетектора, през който всички посетители в сградата задължително преминават.

В заключителната част на образователната програма "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури" учениците от седми и осми клас на ОУ "Г. Караславов" демонстрираха научените знания. Програмата, организирана съвместно от ВСС и МОН, стартира в Районен съд - Първомай на 5 декември 2016 г., а в реализацията й на местно ниво се включиха магистратите Спасимир Здравчев и София Монева и административният секретар Атанаска Гаджева. Като външен лектор участва Христо Кьосев, инспектор в Детската педагогическа стая при РУ на МВР - Първомай.

През първия учебен срок в Часа на класа учениците от седми и осми клас в училището партньор на програмата бяха обучени по темите "Основни понятия в правото" и "Разделение на властите според Конституцията на Република България". Учениците получиха знания в разделите: що е право, на какви области се разделя, що е държава, кои са нейните елементи, какво представляват законовите и подзаконовите нормативни актове, що е законодателна, изпълнителна и съдебна власт, какви са характеристиките, функциите, управлението и структурата на съдебната власт, каква е структурата на съдилищата в България. През втория срок децата се запознаха с темите "Законът и ние - права и отговорности", "Наркотиците - лесен начин да изгубиш свободата си" и "Домашното насилие над малолетни и непълнолетни и мерките за защита на правата на жертвите".

Председателят на Районен съд-Първомай Спасимир Здравчев подари на всички участвали в програмата по един екземпляр от Конституцията на България. Той връчи специален плакет на директорката на ОУ "Г. Караславов" Тонка Будакова за принос в осъществяването на програмата и успешното партньорство. По време на Деня на отворените врати във фоайето на Районен съд - Първомай бе организирана изложба "Творим красота" с произведения на изкуството, изработени от ученици, а по време на инициативата три деца от училището партньор рисуваха в съдебната зала.

Коментари

Задължително поле