Десетте общини от Великотърновска област ще плащат вноски на ВиК от 275 до 9560 лева

В Областната администрация във Велико Търново се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация "Йовковци" ООД - Велико Търново. Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е председател на асоциацията. На нея присъстваха кметове и представители на десетте общини в региона.

Общото събрание прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД за 2018 г. да бъде 15 000 лева.

Вноските на общините в проектобюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК "Йовковци" са съобразен с процентното съотношение на гласовете им.Размерът на вноската за Община Велико Търново е 9560 лв., за Община Горна Оряховица - 5034 лв., Община Елена - 1016 лв., Община Златарица - 429 лв., Община Лясковец - 1445 лв., Община Павликени - 2573 лв., Община Полски Тръмбеш - 1557 лв., Община Свищов - 4610 лв., Община Стражица - 1372 лв. и Община Сухиндол - 275 лв.

Коментари

Задължително поле