Дзаздуан - мъдрост от Китай

Китайски мъдреци

Освен на вируси и айфони Поднебесната империя е голям износител на проникновения

Изреченията могат да се сравнят с крилати мисли, сентенции, пословици и поговорки

Първата писменност на древната цивилизация датира 7000 години преди Христа. В богатата є история особено място заемат художествена проза на творбите дзадзуан. Те са сред ранните произведения на китайската средновековна литература. Кратките изречения дзадзуан остроумно разказват за различни житейски ситуации и постъпки, за подбудите, които водят до тях, за човешките слабости, симпатии и антипатии.

Думата “дзадзуан” в превод от китайски означава “записки за разни неща”. Тя е била използвана от китайските автори за обозначаване на бележки от научен, исторически, етнографски, житейски и литературен характер. Изреченията дзадзуан могат да се сравнят с крилати мисли, сентенции, пословици и поговорки. Авторът дава определена оценка на това, което наблюдава. Заглавието е афористично и емоционално. Изреденото във втората част на дзадзуан може да бъде продължено не само от автора, но и от читателя.

Сборникът “Дзадзуан” оказва влияние и върху средновековната японска литература.

Първата сбирка “Дзадзуан” се появява в края на периода на управление на династия Тан (618-907). Нейният автор е Ли Шанин, познат също като Ли Ишан (813-858).

В творческото наследство на този поет има над 600 произведения в превъзходен стил, но много често изключително трудни за разбиране, както отбелязват някои негови съвременници.

Основно място в неговото творчество заемат любовната и пейзажната лирика, посланията към приятелите, разобличаването на чиновниците, угнетяващи народа. Интересът към човека и неговите душевни преживяания и описанията на бита са характерна особеност на поезията му и намират още по-ярко изражение в неговите прозаични изречения дзадзуан.

Има нещо съмнително, чуеш ли през стената...

- да питат за подарък “може ли да се върне?” - със сигурност не е хубав

-да наричат след сватба невястата “своя съдба” - сигурно е грозна

- да казват “херингата беше достатъчно” - била е малко

- да казват по повод на някого, че Лю Шан на осемдесетгодишна възраст срещнал Уънуан - сигурно няма да успее в кариерата

- някой да казва “не навсякъде плащат добре” - значи има лоша работа

- “посрещнахме госта както можахме” - сигурно са приели човека без дължимото гостоприемство

- “жилището е добро” - значи със сигурност е тясно

- да кълнат и ругаят предците си - несъмнено лошо поддържат своята къща

Не е лесно:

- лятото за дебел човек

- да си женен за зла жена

- беден книжовник да бъде издигнат на по-висок пост

- да имаш злобни слуги

- да имаш лоши колеги

- да не клюкарстваш за личния живот на другите

- да пътуваш дълго по време на жега

Неприятно е:

- да чакаш важен гост, а той да не дойде

- да дойде човек, когото не си канил

- да срещаш пиян човек, който вика силно

- да излезеш от дома си и да срещнеш човек, на когото дължиш пари

- да видиш евтина стока, а да нямаш пари да я купиш

- да посрещаш неприятен гост в голяма жега

- да седиш до човек, който ти е враг

Неучтиво е:

- да срещнеш някого и да му се усмихваш насила

- зад гърба на човек да говориш за недостатъците му

- да говориш лоши неща за други хора

- да изоставиш семейството си и да се пропиеш

- да разказваш на хората семейните си тайни

- да чуеш добри неща, но да не ги запомняш

- да се биеш с други хора

- да вземаш страната на жена си и да се караш с хората

- да отиваш да свидетелстваш за една почерпка

- да разказваш на чужди хора за пороците на най-близките си роднини

- по всевъзможни начини да се подмазваш на хората

- да искаш да поделиш имуществото, докато са живи родителите

- да не знаеш, че на сбирка местата се заемат по старшинство

- да седиш на маса с груб и вулгарен човек

Седем човека, лоши за приятели:

- Първо, човек с високо потекло

- Второ, млад човек

- Трето, никога неболедуващ човек здравеняк

- Четвърто, любител на чашката

- Пето, войнствен човек

- Шесто, лъжлив човек

- Седмо, алчен човек

Трима човека, добри за приятели:

- Първо: правещ подаръци

- Второ: лекар

- Трето: мъдър

Разумен е оня, който:

- е постоянен в своите стремежи

- умее да пази тайни

- общува с умни хора

- когато е на гости, говори умно

- мисли навреме

- ако се съмнява в нещо, се съветва с хората

- след като се напие, не приказва много

- може да разсъждава и знае древността и съвременността

- избягва да нарушава чуждите правила

- не се учи на долни неща

- преди да влезе в чужда къща, пита какви са порядките

- отива в чужд край и пита за обичаите

- уважава добродетелните хора

- не се сближава с прости хора

- никога не спори с глупаци

Трудно е:

- ратай да подражава на богат младеж

- трезвеник да е в компанията на пияници

- длъжник да дава обяснения на богат лихвар

- да беседваш дълго с чуждестранен посланик

- да говориш приятни неща на началника

- да накараш беден човек да се обзалага

Не можеш да промениш:

- вулгарен вид по рождение

- крадец по природа

- глупак, който обича да пише съчинения

- маниери на селянин

- човек, който обича да говори празни приказки

- човек, който обича да разказва вицове

- маниери на будистки монах, който се е върнал към светския живот

- човек, който обича да философства кое е правилно, а кое - не

- алчен човек, който обича да трупа пари

- наложница, станала законна съпруга на господаря си.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Култура