Директорът на Кока Кола ХБК Зоран Богданович: Вдъхването на нов живот на използваните опаковки е на първо място в програмата ни за устойчивост

Кока-Кола

В Световния ден на околната среда главният изпълнителен директор на групата Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани споделя акценти от стратегията за устойчиво развитие на компанията

 Напоследък се обръща все по-голямо внимание върху замърсяването на планетата. Разбирам силната тревога, породена от това, защото и на мен ми е неприятно да виждам отпадъци, разпръснати в паркове, по плажове и в моретата и океаните.

Като компания в областта на бутилирането, продажбата и активирането на марките напитки от нашето портфолио на 28 пазара, ние от Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани разбираме проблема и нашата роля в неговото решение. Миналогодишната тема на Световния ден на околната среда беше „Да победим замърсяването с пластмаса“, една година по-късно, исках да помисля какво сме направили досега, за да се справим с това и какво можем да правим по-добре в бъдеще.

Много хора ме питат защо просто не спрем да използваме пластмаса. Предизвикателството възниква от това, че в момента тя е най-добрият от наличните опаковъчни материали, защото е безопасна, хигиенична, дълготрайна, гъвкава и се рециклира. Тя е най-добрият вариант от гледна точка и на въздействието върху околната среда при нейното производство и транспортиране. Проблемите, с които се сблъскваме днес, възникват главно след употребата на пластмаса - или с натрупването ѝ в депата за отпадъци, или с изхвърлянето ѝ като отпадък в околната среда. Не е задължително обаче това да бъде така. Ако получим обратно достатъчно бутилки с подходящото качество, те стават ценна суровина, защото можем да ги рециклираме и използваме повторно, а с напредването на технологиите ставаме все по-добри в това.

Свят без отпадъци

Заедно с нашите стратегически партньори от компанията Кока-Кола, предприемаме всеобхватен многогодишен план, който се занимава пряко с въпроси, свързани с опаковките. Глобалният ангажимент „Свят без отпадъци“ има за цел събиране и рециклиране на еквивалента произведени и реализирани на пазара опаковки за еднократна употреба до 2030 г.

Като стъпка в тази посока миналата година ние от Кока-Кола ХБК стартирахме поредица от ангажименти, които се очаква да постигнем до 2025 г. и които имат за цел да гарантират, че ще продължим да поддържаме устойчивост в цялата си дейност. Целта на тези инициативи е да направят опаковките 100% рециклируеми, да гарантират, че произвеждаме по-голяма част от цялото количество PET пластмаса, което използваме, от рециклиран материал и да помогнем в събирането на равностойността на 75% от опаковките, използвани за нашите напитки.

99 % рециклируеми

Вече направихме някои големи стъпки към постигането на тези цели. Например, 99% от нашите опаковки вече могат да се рециклират и идентифицирахме възможности за по-нататъшно подобряване на този процес чрез гарантиране на съвместимост между нашите опаковки и съществуващите потоци за рециклиране (например чрез използване на правилните оцветители, добавки и капачки).

В стремежа си да използваме повече рециклиран пластмасов материал (rPET), обединихме усилията си с трети страни, за да осигурим по-добър достъп до доставчиците и технологиите на rPET. В Австрия инвестирахме в завод за производство на пластмасова суровина от PET отпадък, от който притежаваме 20 %, заедно с други компании от сектора на бързооборотните стоки - инвестиция, която ни позволи да произведем нашата австрийска марка бутилирана вода Römerquelle в 100 % rPET бутилки.

Само преди няколко дни обявихме, че от сега нататък всяка бутилка от нашата ирландска марка бутилирана вода Deep RiverRock също ще бъде от 100 % рециклиран пластмасов PET материал, което по-късно тази година ще се случи и при други марки бутилирана вода в Швейцария. В допълнение на това през 2019 г. ще увеличим процента на използвания rPET материал в бутилките Coca-Cola и Coca-Cola Без захар в Швейцария и Австрия до 50 %, като същевременно продължаваме да подобряваме възможностите в тази област в нашето портфолио във всичките ни 28 пазара.

Напредък в събирането на отпадъци

През 2018 г. в сътрудничество с нашите партньори събрахме средно 45% за Групата от нашите опаковки за рециклиране. Стартирахме някои големи инициативи, за да подобрим тази тенденция на нашите пазари - миналата година в Русия, в партньорство с местната индустрия, взехме активно участие в създаването на първата Организация по оползотворяване на опаковки (RusPRO). Успоредно с това подкрепихме инициативата „Separate with Us“, която се стреми да повиши осведомеността относно рециклирането и да събере повече използвани опаковки.

В Нигерия в партньорство с местната индустрия и заинтересованите страни, също помогнахме за създаването на първата Организация по оползотворяване на опаковки. Подкрепихме проекти за подобряване на събирането на отпадъци и в няколко други страни, като проекта за събиране на пластмасов PET материал „Act with imPETus“ в Полша и пилотния проект за разделно събиране в Украйна.

Освен това, работим с други заинтересовани страни в подкрепа на различни местни схеми за събиране на отпадъци, които в зависимост от местните условия, включват организации за оползотворяване на опаковки и депозитни системи за отпадъци от опаковки. Част сме от 19 други схеми за управление на отпадъчните опаковки на нашите пазари и имаме цялостна политика за отпадъчните опаковки и рециклирането, която осигурява рамката, в която работят нашите страни.

Тук, в България е страхотно да видим нашите служители, ангажирани с инициативи за събиране на отпадъци, като например „Моят зелен град“, която се проведе в  15 населени места в страната през септември миналата година. 1500 души събраха 1400 торби с отпадъци. Тези часове, посветени на доброволчески труд, подчертават личния ангажимент на нашите служители да гарантират, че обществените места са свободни от отпадъци.

Проучване на алтернативите

Знаем, че има още какво да се направи и продължаваме да работим с университети и други организации, за да търсим трайни алтернативи на пластмасата. Една голяма възможност са вторичните опаковки, с които искаме да преминем от пластмасови опаковки към картонени кутии, за да поддържаме кенове в пакети от 4–24 напитки. Убедени сме, че с напредването на технологиите, повишаването на осведомеността и с производството на повече и по-добри източници на рециклирани материали за хранителни цели, можем да повишим устойчивостта на нашите опаковки и да вдъхнем нов живот на материалите, които вече са в обращение.

В допълнение към кампаниите ни по отношение на опаковките, с поетия ангажимент, наречен „Мисия за устойчивост 2025“, ние се стремим също така да намалим допълнително емисиите от нашите дейности, както и да продължим да фокусираме умовете и действията си върху отговорното използване и управление на водата, снабдяването със съставки, храненето, доброто здравословно състояние и благополучието в нашата организация и в нашите общности. Напредъкът ни по тези въпроси може да се види в нашия Интегриран годишен доклад, тук: https://coca-colahellenic.com/en/investors/2018-integrated-annual-report/  

 

Зоран Богданович

Главен изпълнителен директор на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани

Коментари

Задължително поле