ДНСК отчете 35 хил. проверки за 9 месеца

Над 35 хил. проверки са извършени от органите на Дирекцията за национален строителен контрол от началото на годината до края на месец септември. Съставени са общо 494 акта на територията на цялата страна за установяване на административно нарушение по разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му. Това съобщиха от ДНСК.

Най-често те са свързани с неизпълнение на изискването за уведомяване в 7-дневен срок за заверена заповедна книга и пропуски при обезопасяването на строежите от страна на техническите ръководители. Броят на издадените наказателни постановления е 442.

Извършени са 28 228 проверки на строежи от всички категории на територията на цялата страна, в т. ч. и служебни проверки на издадени разрешения за строеж. Отменени са общо 32 разрешения за строеж и заповеди за допълване на разрешения за строеж.

Извършени са 247 проверки на общини. В резултат на осъществявания постоянен контрол се наблюдава значително подобряване на дейността на местните власти по спазване разпоредбите на ЗУТ при одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството, отчитат от ДНСК.

Коментари

Задължително поле