Добрич взема мерки срещу африканската чума по свинете

Общинската епизоотична комисия в Добрич взе  мерки за недопускане разпространение на африканска чума по свинете и високопатогенна форма на инфлуенца по птиците. На проведеното заседание се посочиха  констатираните огнища на болестите и повишена опасност от разпространение в страните от Европейския съюз. Инфлуенца по птиците е установена в Унгария, Полша, Австрия, Германия и Холандия, а африканска чума по свинете има в Румъния.

Приетите превантивни мерки включват осъществяване на постоянен ветеринарномедицински контрол в птицевъдните и животновъдни обекти . Държавните лесничейства ще контролират за наличие на болни или умрели диви мигриращи птици, както и диви прасета. Собствениците на домашни и други видове птици, отглеждани на закрито също трябва да спазват противоепидемични мерки - да не допускат излизането на птиците извън дворовете на обектите, контакт между диви и домашни птици. Фуражът трябва да се съхранява в закрити помещения. В птицевъдните обекти трябва да се създадат необходимите условия за разделно отглеждане.

При отклонение в здравословното състояние или завишена смъртност стопаните трябва да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар. Освен това се забранява продажбата на домашни или други птици на нерегламентирани пазари на територията на Добрич.

Коментари

Задължително поле