Доброволно клане на пресетата на 20 км около индустриалните ферми в Шуменско

Снимка: Архив

Извънредна среща с кметовете на общини е провел във вторник зам.-областният управител на Шумен Петко Шаренков в качеството му на председател на Областната епизоотична комисия в изпълнение решенията на Централния епизоотичен съвет за ограничаване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете.

С писмо на кметовете се възлага да издадат необходимите указания в населените места на територията на всяка от общините в 20 км зони около индустриалните ферми до се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“. Стопаните трябва да се предупредят, че срокът за доброволно клане на животните е 31.07.2019г. След този срок Областната дирекция по безопасност на храните ще пристъпи към правомощията си.

Добитото месо може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 градуса, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът на АЧС е изключително устойчив при изсушаване, пушене, осоляване, охлаждане и замразяване на месото.

В област Шумен има регистрирани 7 промишлени свинеферми, които се намират на територията на общините Шумен, Никола Козлево, Каспичан, но в 20 км зони около фермите попадат населени места и от съседните общини.

До 17 ч. в сряда кметовете на общините трябва да информират писмено за обектите тип „заден двор“, които не са изпълнили решенията на Централния епизоотичен съвет.

С писмо до директора на ОД на МВР Шумен се препоръчва да бъдат предприети необходимите мерки за недопускане нерегламентирано транспортиране на животни в населените места на област Шумен.

Коментари

Задължително поле