Доплащаме за здраве или правим застраховка

Не се предвижда вдигане на вноските, вторият стълб засега ще е доброволен

8% вноска гарантира само основния пакет

Българите сами да избират дали да си направят здравна застраховка, или да поемат сами разходите за скъпи терапии. Това е единият вариант за промени в здравноосигурителния модел. До 30 септември Кирил Ананиев трябва да внесе в Народното събрание проект за нови правила. Преди дни той съобщи, че ще предложи не един, а два варианта.

Първият е надграждане на сегашния модел с възможност за допълнителна здравна застраховка, съобщи пред БНР шефът на здравната комисия в НС д-р Даниела Дариткова. Пред “Труд” тя уточни, че застраховката няма да е задължителна, а всеки сам ще избира дали да сключи договор със застраховател, или ще предпочете да доплаща. Гражданите ще имат възможност да избират различни индивидуални пакети, предлагани от застрахователните компании.

Осемпроцентната вноска за здраве ще осигурява само онова, което е включено в основния пакет на НЗОК. “Труд” научи, че предстои прецизиране на този пакет. Обмисля се вариант, за свиване на този пакет, чрез изваждане от него на инвазивните процедури, както и да се покриват само генерици. По този начин ще се избегне увеличаването на бюджета на НЗОК.

Вторият вариант за промени в здравноосигурителния модел предвижда създаване на конкурентни на НЗОК каси, в които да се правят допълнителни плащания за скъпи процедури и консумативи.

И двата варианта не предвиждат вдигане на осигуровките за здраве, което би било непопулярна мярка.

 

Д-р Даниела Дариткова, шеф на здравната комисия в НС, пред „Труд“:

Има много рискове при въвеждане на нови каси

04_02- Г-жо Дариткова, като мотив за промяна на здравноосигурителния модел бе посочен недостига на средства при непрекъсното нарастване бюджета на НЗОК. Защо държавата продължава да не плаща пълния размер на осигуровки на деца, пенсионери, студенти? Не е ли по-нормално реформата да се започне оттук?

- Едното не изключва другото – въпрос на финансова преценка. Според финансовият министър единствените категории, които не се осигуряват с пълна здравна вноска – това са децата. В закона за здравното осигуряване има ясно разписано последователно увеличаване с проценти на вноската до достигане на пълния размер на плащане. Тази година вноската бе увеличена с 5 %.

- Ако изберем варианта със създаване на още здравни каси, които да играят ролята на осигурителни фондове, няма ли да се получи така, че да храним още чиновници?

- Този риск съществува и при обсъждането на моделите задължително трябва да бъде взет предвид. Има и други рискове като това, че могат да се селектират пациенти според здравното им състояние и финансовия статус. Всиччко това трябва да бъде много внимателно преценено и да се реши дали ще има конкуриращ здравата каса фонд, или надграждащ модел. В нашата програма ние сме по-скоро за надграждащ модел.

- Ако правилно ви разбирам вие сте зад идеята за доброволно застраховане?

- Да. Остава един фонд, който засяга основния пакет и солидарния модел и всичко останало е надграждане над основния пакет и осигурителния солидарен модел.

- Лекари коментираха, че в момента се прецизира основния пакет и от него се вадят всички инвазивни процедури, както и че ще се плаща само за лечение с генирици. Истина ли е това?

- Не. Наистина, би трябвало да се прицизира основния пакет, но това в момента не е обект на усилена работа на здравното министерство, доколкото аз имам информация.

- При положение, че изберете варианта със здравните осигуровки, не съществува ли риск и там да се селектират пациентите?

- Тук вече е въпрос на нормативна регулация, чрез която може да се изключи негативната селекция.

- Защо се опитваме да открием топлата вода, а не вземем един работещ европейски модел, където хората имат единствено здравни осигуровки, които са персонални. Защо продължаваме със солидарната система?

- Възприели сме солидарния модел, за да можем да осигурим достъп до здравни грижи чрез универсален основен пакет на голям процент от населението в България, което е здравноосигурено. Това гарантира социална сигурност. Другото ще доведе до застрахователният модел на САЩ, който не е добър пример в контекста на процесите, които се развиват там.

- А какво правим с онези над 1 млн. българи, които не плащат здравни осигуровки?

По-малко от милион са. Там интервенциите трябва да са в посока изпълнение на закона. По закон всички са длъжни да се осигуряват здравно и трябва да се търсят механизми да се събират здравните вноски ефективно.

Коментари

Задължително поле