До месеци приключват строителните дейности по новоизграждащите социални жилища в Благоевград

Дейностите по изграждане на новите 183 социални жилища в IV микрорайон в Благоевград протичат по план. Към момента е завършена фазата „груб строеж“ и се извършват довършителни работи.

Новите жилища са разположени в три блока в квартал „Освобождение“. Единият от тях е с 54 апартамента, вторият е със 78, а третият – 51. Жилищата са едностайни, двустайни и тристайни.

Строително-монтажните дейности се очаква да приключат през месец ноември 2018 г.

Социалните жилища са предназначени за хора в нужда, а именно родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, хора в риск от бедност и социално изключване.

Обектите се реализират по проект „Изграждане на социални жилища в IV- ти микрорайон“, който се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Социалната политика е сред приоритетите на община Благоевград. Освен новоизграждащите се жилища, в момента в Благоевград има още 525 такива, предназначени за хора в нужда.

Коментари

Задължително поле