До 2021 г. страната ни ще разполага с морски пространствен план

До края на 2020 г. следва да бъде готов морският пространствен план /МПП/, обхващащ българските териториални води в Черно море. Той е първа стъпка и основополагащ документ за изпълнение на морската политика. Това заяви заместник-министър Деница Николова, която днес председателства заседание на Консултативния съвет по морско пространствено планиране към министъра на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от ведомството.

Разработването на плана е възложено на „Националния център за териториално развитие“ ЕАД. След приемането му страната ни има срок да го предаде на Европейската комисия до 31 март 2021 г., съгласно действащите европейски регламенти и действащото европейско и национално законодателство. „Морската политика е неминуем елемент от цялостната регионална политика на страната. Морският пространствен план ще позволи да се възползваме максимално пълноценно от ресурсите, които има Черно море, да идентифицираме нови потенциали за развитие, да надградим изпълнението на политиките си към територията с транснационално сътрудничество и взаимодействие“, подчерта зам.-министър Николова. Тя отчете също, че МРРБ, в качеството му на Компетентен орган по въпросите на МПП, цели да обедини усилията на всички заинтересовани страни, включително на междудържавно ниво, както и да привлече бизнеса за използване на морските ресурси и развитието на потенциала на Черно море, постигайки баланс между икономическите интереси и екологичната защита. Планът ще балансира интересите в различните морски сектори и ще осигури устойчивото им развитие, като запази чувствителната морска околна среда. Деница Николова допълни, че стратегическият подход на плана е да въздейства към морската територия, обвързвайки я със сухоземната територия и цялостното развитие на страната.

МРРБ вече има изграден известен капацитет, както и специално звено, фокусирано върху стратегическото планиране на морското развитие. Ведомството участва като водещ партньор и във втора фаза на проект по трансгранично морско пространствено планиране в Черно море МARSPLAN-BS между България и Румъния. В рамките на пилотната първа фаза беше изготвен цялостен анализ на румънските и български териториални води и прилежащи територии, изведени бяха основни акценти за визията на националните морски пространствени планове на двете страни, беше направен опит за съвместно разработване на пилотен морски пространствен план за трансграничната зона Мангалия – Шабла. С допълващо финансиране в размер на над 1,2 млн. евро се цели разработване на проектите на морските пространствени планове на двете страни с актуализирани ГИС модели и съвместими бази данни и обща стратегия за интегрирано управление на морските дейности в трансграничния регион.

Коментари

Задължително поле