Европарламентът призова всички държави в ЕС да приемат Истанбулската конвенция

Евродепутатите призоваха ЕС да се присъедини към Истанбулската конвенция и всички държави членки да я ратифицират, за да се прекрати на насилието над жените.

Резолюциятана Европейския парламент беше приета с 500 гласа „за“, срещу 91 гласа „против“ и 50 гласа „въздържал се“. Тя призовава Съвета на ЕС незабавно да приключи процеса на ратифициране на Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени, също известна като Истанбулската конвенция. Също така се призовават седемте държави, които са я подписали, но още не са я ратифицирали - България, Чехия, Унгария, Литва, Латвия, Словакия и Обединеното кралство, да го направят без отлагане.

Евродепутатите осъждат атаките и кампаниите срещу Конвенцията в някои страни, които са основани на умишлено неправилно тълкуване и невярно представяне на нейното съдържанието пред обществото, се казва в информацията, публикуваха от пресслужбата на ЕП.

Депутатите изискват от Комисията да добави борбата срещу основаното на пола насилие като приоритет в следващата европейска стратегия за равенство между половете. Те също искат от Комисията да представи законодателен акт за справянето с всички форми на насилие, основано на пола – включително онлайн тормоз и кибернасилие – и призовават насилието срещу жените да бъде включено в каталога на деянията, признати от ЕС за престъпления.

Коментари

Задължително поле