Европейците свиха с 12% разходите си заради Covid-19

Снимка: Pixabay

Реалното потребление на човек от населението в страните от ЕС е намаляло с 12,3% през второто тримесечие на 2020 г., когато държавите-членки продължиха да прилагат мерки за ограничаване на разпространението на Covid-19, обявиха от европейската статистическа служба Евростат. Това е най-големият спад, откакто статистиката започна да наблюдава показателя през 1999 г.

Реалният доход на човек от населението е намалял с 4,8% през второто тримесечие на 2020 г., след увеличение от 0,5% през първото тримесечие на 2020 г. Оказва се, че спадът на доходите е значително по-малък от свиването на потреблението. Но вместо да харчат, хората започват да спестяват, което е основната причина за настоящата криза. Степента на спестяване на домакинствата значително се повиши в страните от ЕС, посочват от Евростат. През второто тримесечие на 2020 г. делът на доходите, които хората спестяват, нараства с 8,3 процентни пункта.

Степента на спестяване на домакинствата се е увеличила във всички държави-членки, за които са налични данни за второто тримесечие на 2020 г., с изключение на Швеция (-3,2 процентни пункта, п.п.). Най-голям ръст се наблюдава в Ирландия (+18,1 п.п.), Испания (+12,3 п.п.) и Португалия (+9,6 п.п.), а най-нисък в Италия (+3,7 п.п.) и Чехия (+5,3 п.п.). Във всички случаи нарастването на степента на спестяване се обяснява със силното намаляване на индивидуалните разходи за потребление.

Спадът в индивидуалното потребление на домакинствата е най-силно изразен в Ирландия (-21,7%) и Испания (-20,3%). В същото време брутният разполагаем доход намалява във всички държави-членки, с изключение на Дания и Ирландия.

По отношение на това какъв дял от доходите си хората инвестират ситуацията в страните от ЕС е различна. Сред държавите-членки, за които има данни, осем страни отбелязват спад на равнището на инвестициите на домакинствата, като най-големи са намаленията в Ирландия (-3,1 п.п.), Франция (-1,3 п.п.) и Италия (-1,1 п.п.) Напротив, делът на инвестициите на домакинствата се е увеличил във Финландия, Швеция и Португалия, а в Дания остава без промяна.

Коментари

Задължително поле