Евтини заеми чрез ББР и за големи компании

Българската банка за развитие (ББР)

Отпускат до 2 млн. лв.

Кандидатстват до 23 юни 2021 г.

Търговските банки ще отпускат евтини заеми с гаранции от Българската банка за развитие (ББР) и на големите фирми, реши Министерски съвет. Това ще бъде още една мярка в защита на заетостта - чрез подкрепа за бизнеса, осигуряващ поминък в малките населени места и по-бедните региони, гласят мотивите на кабинета.

Програмата на ББР за гарантиране на заеми ще остане насочена предимно към малките и средни предприятия. Това ще стане като е определена квота - поне 60% от отпусканите от банките заеми по програмата да са за малки и средни фирми. Увеличава се максималният размер на кредите към една малка или средна фирма - от 300 хил. лв. на 1 млн. лв., заради нарастващите нужди на предприятията от ликвидни средства, гласят мотивите на кабинета.

Максималният размер на заемите за големите фирми ще бъде 2 млн. лв.

Срокът за кандидатстване за евтини заеми по програмата се удължава до 23 юни 2021 г. Това е свързано с влошаващата се икономическа среда в страните от ЕС.

Коментари

Задължително поле