Един на всеки трима гърци взима 700 евро заплата

От публикуван доклад за заплатите на служителите в Гърция през 2019 г. става ясно, че един на всеки трима взима 700 евро заплата.

Според министъра на труда Янис Врутис данните на доклада показват, че общият брой заети лица през 2019 г. е нараснал с 4,11% - или 78 391 - в сравнение с 2018 година. Служителите на пълен работен ден са се увеличили с 5,02% в сравнение с 2018 г., а от общо новоназначените на пазара на труда 83,83% са служители на пълен работен ден.

В допълнение към положителните изводи за броя на заетите и увеличаването на договорите на пълен работен ден, докладът съдържа „черни“ данни за заплатите на работещите. Оказва се, че през 2019 г. на всеки пети служител в Гърция (20.46%) е изплатена заплата до 500 евро. Данните показват, че таванът на заплатите за повече от един от всеки трима работници (35,48%) е 700 евро - и че за половината от работната сила (47,97%) заплатите не надвишават 800 евро.

Коментари

Задължително поле