Един на всеки трима гърци е в риск от бедност

За около един на всеки трима гърци съществува риск от бедност или социално изключване, което поставя Гърция наравно с България и Румъния и далеч под страни като Финландия и Чехия в Европейския съюз, пише електронното издание на вестник Kathimerini.

Освен това Гърция е в същата категория с балканските си съседи в ЕС по отношение на броя на хората, страдащи от материални лишения, докато икономическото неравенство в страната е по-малко тежко от миналата година.

Данните на гръцкия статистически орган (ЕЛСТАТ), публикувани вчера, за представянето на Гърция в тези области може да са показали известно подобрение през последните няколко години, тъй като страната излиза от дълбоката си финансова криза, но остава доста разочароващо, особено като се има предвид, че правителството фокусира икономическата си политика върху тези фронтове чрез своите социални надбавки.

Делът на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, достигна 31,8% през 2017 г., което възлиза на 3,348,500 души, спрямо 34,8% през 2016 г. Европейският съюз определя тази категория като хора, които или са изложени на риск от бедност, или са жестоко материално лишени, или живеещи в домакинство с много ниска интензивност на работа.

Хората, изложени на риск от бедност, са тези, които печелят по-малко от 60% от средния доход на човек на човек в страната; този праг е бил 4 178 евро на човек през 2017 г. или 9 908 евро на домакинство с двама възрастни и две деца на издръжка. Средният доход се изчислява на 15 556 евро.

Данните на ELSTAT показват също, че повече от половината домакинства не са в състояние да покрият авариен разход (51.4%) или да си позволят едноседмична почивка (50.7%). Почти всеки четвърти (22.9%) не може да си позволи задоволително отопление, а 11.8% са изправени пред лишаване от храна.

Индексът на икономическо неравенство възлиза на 5,5, което означава, че делът на доходите на най-богатите 20% от населението е пет и половина пъти по-голям от този на най-бедните 20%. Това е по-малко от 6 през предходната година.

Коментари

Задължително поле