Една четвърт по-малко пътници в метрото заради COVID-19

С една четвърт са намалели пътниците в метрото заради COVID-19, това показват  предварителни сезонни данни на Националния статистически институт (НСИ) за третото тримесечие на 2020 г. През периода юли – септември общественият електротранспорт (трамваен, тролейбусен и метро) са превозили общо 48 828.0 хил. пътници, или с 23,7% по-малко спрямо същия период на 2019 година. Намаление се наблюдава при всички видове градски транспорт, като най-голям спад е регистриран при превозите на метрото – 28,4%. От една страна през летния период повечето хора са на морето с лични автомобили, други в планината, а трети са били хоум офис, което намалява нуждата от използване на градски транспорт.

Транспортът се възстанови през юли – септември 2020 г., след месеци на изолация вкъщи и превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) нарастват спрямо второто тримесечие на 2020 г., съответно с 43,4 и 35,5%. Но броят на превозените пътници от сухопътния транспорт през третото тримесечие на 2020 г. е 81 484.7 хил., или с 27,2% по-малко спрямо същия период на предходната година. Спад е отчетен както при железопътните, така и при автомобилните превози, съответно с 18.0 и 27.7%. През третото тримесечие на 2020 г. при водния пътнически транспорт се наблюдава спад както на превозените пътници, така и на извършената работа, съответно с 14 хил. пътници (30%) и 893.2 хил. пътниккилометра (27%). Намалението се дължи на по-малкия брой превозени пътници от речния и морския транспорт. 

Ръст на тримесечна база има и при превозените товари от товарния транспорт - със 7,5%, така и при извършената от него работа - със 17 на сто.

Коментари

Задължително поле