Екоинспекцията в Търново санкционира млекопреработвателно предприятие за замърсяване на река Еленска

Експерти от РИОСВ – Велико Търново провериха сигнали за нарушение на качеството на водите на река Еленска заради ежедневно изпускане на суроватка и непречистени отпадъчни води. Проверката е извършена на 4 февруари в мандрата в Елена.

"Направен бе оглед на местата на заустване в река Еленска, както и на локалната пречиствателна станция, в която следва да се пречистват формиращите се от дейността на предприятието битово-фекални и производствени отпадъчни води. Установено е, че пречиствателната станция не работи нормално. Наблюдава се бяло оцветяване на водата и наличие на сиво-бяла утайка преди и в края на площадката на обекта. За констатираното нарушение РИОСВ ще санкционира дружеството по реда на Закона за водите", информираха от РИОСВ в старата столица.

Екоинспкторите допълниха, че е взета водна проба в района след локалната пречиствателна станция от акредитирана Регионална лаборатория – Велико Търново към Изпълнителна агенция по околна среда. Видимо взетата проба за анализ от изпуснатите рано сутринта отпадъчни води е с високо съдържание на механични примеси и белезникаво оцветяване.

"След получаване на протоколите от изпитването, РИОСВ - Велико Търново ще предприеме административнонаказателни действия съгласно чл. 69 от Закона за опазване на околната среда", уточниха от екоинспекцията.

От началото на годината в РИОСВ - Велико Търново не са постъпвали сигнали за измиране на риба и замърсяване на река Янтра. Напомняме, че гражданите, които забележат такива нарушения, незабавно трябва да се свържат с инспекцията, за да бъде извършена своевременна проверка по случая. Публикации в социалните мрежи и в медиите дни след наблюдавано замърсяване не могат да доведат до установяване на нарушителя. В случаи на сигнали за измиране на риба РИОСВ извършва съвместни проверки със служители на регионалното звено на ИАРА. И при тях не са постъпвали сигнали за тази година.

Коментари

Задължително поле