Екомошениците спират инвестиция заради птици

Всички законови изисквания са спазени и са взети необходимите разрешения

Изхранването на червеногушите гъски е по-важно от отглеждането на зеленчуци и поминъка на хората

Червеногуша гъска - въпреки че са спазени всички законови изисквания и е отчетена степента на биоразнообразието, БДЗП възразява срещу оранжерии и съоръжения за напояване.

Изхранването на червеногушата гъска, опазването на дебелоклюната чучулига, туриликата, черногъбеното каменарче и други видове птици в защитената зона “Калиакра” е много по-важно от отглеждането на продукция за изхранване на населението според  Българското дружество за защита на птиците (БДЗП).

“Зелената” организация възразява срещу инвестиционно намерение за изграждане на оранжерии и напоителни съоръжения в землището на село Свети Никола, община Каварна. Тя изисква от министъра на околната среда и водите да бъде извършвана процедура за съвместимост на инвестиционното предложение със защитената зона, въпреки че според регионалната инспекция по околна среда и води във Варна бъдещата инвестиция “не би оказала значително отрицателно въздействие”.

Дружеството настоява да не бъдат одобрявани каквито и да било инвестиционни намерения в този район.

Въпреки че са спазени всички законови изисквания, отчетена е степента на биоразнообразието и са взети необходимите разрешения от институции, БДЗП възразява срещу оранжерии и съоръжения за напояване, защото “ще пречат” на зимуващи видове птици.

Благодарение на реакцията на Националната асоциация “Българско Черноморие”, обществеността и медии една нагласена поръчка, предназначена за “зелени” организации, която ще определя броя точно на тези птици, беше прекратена. Ваня Григорова - изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по околна среда, подаде документите си за пенсиониране и спря поръчката за броене на животни и местообитания, посочиха от “Българско Черноморие”.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България