Експерти от Пловдив и Пазарджик обединиха усилия за противодействие на трафика на хора

Семинар на тема "Прилагане на Националния механизъм за насочване и подпомагане на жертвите на трафик на хора и взаимодействие на регионално ниво - реалност и предизвикателства" се проведе във Велинград. Инициативата е резултат от партньорство между местните комисии в Пловдив и Пазарджик и е осъществена с подкрепата на Националната комисия за борба с трафика на хора.

"След успешно проведения през 2016 г. съвместен дискусионен форум и в резултат на сътрудничество между двете местни комисии ние вече поставяме на преден план предизвикателствата, свързани със стиковане на междуиституционалните действия. Както и трансформирането им в онази реална форма, която е залегнала в стандартните оперативни процедури, включващи: идентификация, насочване, закрила, подпомагане и социално включване на пострадалите от престъплението "трафик на хора", заяви при откриването на форума началникът на отдел "Обществен ред и управление при кризи" в Община Пловдив Емил Вълков.

В регионалния семинар участваха представители на полиция, прокуратура, експерти в областта на социалното подпомагане, както и други институции, работещи по проблема "трафик на хора" на територията на Пловдив и Пазарджик.

Коментари

Задължително поле