Електронни обществени поръчки от 1 януари

Всички обществени поръчки ще се провеждат по електронен път от 1 април 2020 г.

Всички ще прилагат системата от 1 април

Провеждането на електронни обществени поръчки стартира на 1 януари 2020 г. Използването на електронна платформа за възлагане на поръчките ще стане на два етапа, гласи проект на постановление на Министерски съвет, който е пуснат за обществено обсъждане.

Първият етап стартира на 1 януари, откогато електронни обществени поръчки ще провеждат три групи възложители. В първата група влиза централната администрация на изпълнителна власт - Министерският съвет, министерствата, държавните комисии и агенции. Втората група обхваща кметовете на общините Столична, Пловдив, Варна, Стара Загора, Благоевград, Бургас и Русе. Това са избрани големи общини, които са водещи през последните години по броя на възлаганите от тях поръчки. Последната група е от възложители с най-голям опит, определен на база броя на обществените поръчки. Тук влизат „АЕЦ Козлодуй”, „Мини Марица - изток”, ТЕЦ „Марица Изток 2”, ЕСО и др.

Вторият етап на електронните обществени поръчки стартира от 1 април 2020 г. То тази дата всички останали възложители също ще трябва да провеждат обществените поръчки чрез централизираната електронна платформа.

Коментари

Задължително поле