Енерго Про обсъди с кмета на Габрово развитието на електроразпределителната мрежа

Главният изпълнителен директор на Енерго Про Варна Момчил Андреев се срещна с кмета на община Габрово Таня Христова във връзка с инвестиционната програма на компанията за развитие на електроразпределителната мрежа в общината през 2018 г. Бяха съгласувани приоритетни за община Габрово проекти, за които Енерго Про ще предвиди необходимите мощности и съоръжения за надеждно електрозахранване.

През 2018 година Електроразпределение Север, част от групата Енерго Про Варна, ще увеличи инвестициите в електроразпределителната мрежа в областта с 16%. Предстои да се реализират проекти на стойност 5,1 млн. лв. От тях 2 млн. лв. ще бъдат вложени  на територията на община Габрово за  обновяване на 3 ключови електропровода, които осигуряват електрическа енергия на десетки хиляди клиенти. Предвижда се и реконструкция на участъци от въздушната мрежа, ще продължи изнасянето на табла и монтирането на нови електромери.

В рамките на 2017 година Енерго Про вложи 4,4 млн. лв. в поддръжка и развитие на електроразпределителната мрежа в област Габрово.  40% от тях са проекти, реализирани на територията на община Габрово – обновяване на елементи от оборудването на подстанция „Синкевица“ и възлова станция „Кантона“, които доставят електричество на част от града и близките населени места в общината. Извършен бе ремонт и е изградена телемеханика на възлова станция „Етъра“, с което ще се ускори откриването и отстраняването на възникнали аварии. Обновени са участъци от мрежите средно и ниско напрежение, изнесени са 1154 електромерни табла и са монтирани нови електромери.

Вложените средства повишиха качеството на електроснабдяване на територията на община Габрово - броят на прекъсванията по електроразпределителната мрежа през 2017 г. намаля с 12,5% спрямо 2016 г., а продължителността на непланираните изключвания през същия период - с 12,4%.

По време на срещата бяха обсъдени и инициативи на Енерго Про Варна за по-лесно и удобно обслужване на клиентите на компанията. От 2013 година Енерго Про Варна регулярно организира изнесени офиси в малки населени места, където жителите могат да се възползват от услугите на електроразпределителното и електроснабдителното дружество, без да се налага да пътуват до Центъра за обслужване на клиенти в Габрово.

Главният изпълнителен директор на Енерго Про Варна изрази удовлетворение от доброто взаимодействие на компанията с органите на реда в Габрово за противодействие на кражбите на ток. Благодарение на общите усилия през последните 5 години в областта са констатирани 1 009 случая на незаконно потребление. 57% от тях са на територията на община Габрово. 50 от нарушителите имат по две и повече регистрирани нарушения. През последните три години на територията на областта има 25 души, осъдени за незаконно потребление на електричество, от които 6 са с условни присъди, а 19 души са наказани с пробация.

Срещата на главния изпълнителен директор с кмета на Габрово е част от поредица инициативи на Енерго Про Варна за активно сътрудничество с местната власт и обединяване на усилията за реализиране на проекти в полза на хората, живеещи в Североизточна България.

Коментари

Задължително поле