ЕОС Матрикс търси да назначи юрисконсулт и служител в колцентър

ЕОС Матрикс е най-голямата колекторска агенция в България

ЕОС Матрикс е най-голямата финансова агенция за управление на вземания в България, с над 350 висококвалифицирани служители. Стартирала като Юръп Матрикс през 2002-а година, компанията се специализира в събирането и изкупуването на вземания. 3 години по-късно става част от водещата международна финансова група EOS Group и приема името ЕОС Матрикс. Тя е член на Американската асоциация за събиране на вземания (ACA International), както и на Германо-българската индустриално-търговска камара, AmCham, а в България е съосновател на Асоциацията на колекторските агенции.  В работата си компанията прилага най-добрите световни практики и технологии за управление на вземания.

Скоро ЕОС Матрикс разшири своето голямо семейство, като попълни екипа си със служители по събиране и управление на вземания в кол център и с младши юрисконсулти за правния си отдел.

За позицията на младши юрисконсулт компанията  търси кандидати с интерес в областта на гражданското право и процес, завършили магистратура  по „Право“. Комуникативността, добрата организираност и умението за работа с правна документация са сред основните изисквания към кандидатите. В задълженията на младши юрисконсулта влизат изготвянето на документи, които се изискват съгласно вътрешните правила и политика на дружеството, както и провеждането на срещи с клиенти в офиса на компанията. Задълженията им включват също сътрудничене при процесуално представителство на дружеството в производства пред съдилища и други юрисдикции, и подготвяне на становища при постъпили жалби, сигнали и предложения.

За позицията на служител по събиране и управление на вземания в кол център също са приоритет добрите комуникативни умения и умения за работа в екип, тъй като тази длъжност включва осъществяване на преговори с клиенти. Прилагането на индивидуален подход към всеки отделен клиент, в зависимост от причината за забавяне на плащането, и осигуряването на качествено и своевременно обслужване на клиентите, са сред основните задължения на служителите, работещи на тази позиция. За качественото изпълнение на работните задължения кандидатите трябва да обръщат внимание на детайлите, да умеят да се самоорганизират и да притежават добри компютърни умения, необходими за администриране на процеса по събиране.

ЕОС Матрикс предлага възможност за дългосрочна професионална реализация и развитие в утвърдена и стабилна компания, както и придобиване на богат практически опит и работа в динамичен, мотивиран и амбициозен екип. Социалният пакет, който предлага ЕОС Матрикс, включва ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, карта за градски транспорт и др. Възнаграждението е фиксирано, като има и бонусна система, обвързана с постигнатите резултати.

Коментари

Задължително поле