Живеем в пренаселени домове

Две трети от младежите нямат собствена стая

41% от българите живеят в пренаселени жилища, обявиха от Евростат. Това означава, че за съпрузите и за всеки пълнолетен член на домакинството няма самостоятелна стая в жилището. Само Румъния ни води в класацията с 47%, докато хората в Малта (2,6%) и Кипър (2,8%) живеят в най-просторни жилища. Холандия (4,1%), Белгия (5%) и Финландия (6,1%) също имат нисък дял на пренаселените жилища.

Делът на младежите между 15 и 29 години в Европейския съюз (ЕС), които живеят в пренаселени домакинства, достига 26,7%. У нас те са около 62%. Единствено в Румъния младежите, които нямат собствена стая в жилището са повече, отколкото у нас - 65%. Страните, в които голям процент от младежите делят стаята си с брат, сестра или друг член от семейството, са Италия (42,3%), Словакия (51%), Латвия (52,7%), Полша(53,8%), Хърватия (54,9%) и Унгария (57,4%).

Коментари

Задължително поле