Жилищните кредити нараснаха с над 14%

Фирмените заеми се увеличават с по-бавни темпове от ръста на кредитите за домакинствата.

Гражданите спестиха още 4 млрд. лв.

Фирмените заеми се увеличиха с 5,2%

Жилищните кредити нарастват с най-бързи темпове. Общият размер на отпуснатите от банките жилищни заеми нарасна с 1,3 млрд. лв. за година и към края на октомври достигна 10,515 млрд. лв., обявиха от БНБ. Това представлява ръст с 14,1%. Потребителските кредити за домакинствата също се увеличават, но с по-бавни темпове. За година те нарастват с над 1 млрд. лв, или с 10,8% и достигат 11,2 млрд. лв. При другите заеми за домакинствата обаче има малък спад. В резултат общият размер на отпуснатите кредити на граждани нарасна с над 2 млрд. лв. за година, или с 9,4%.

Фирмените заеми също продължават да се увеличават, но темповете са по-малки в сравнение с кредитите за домакинствата. За година бизнес заемите нарастват с 1,7 млрд. лв., или с 5,2%. Оказва се, че хората взимат повече нови кредити от фирмите. Т. е. потреблението под формата на покупка на жилища, коли, мебели, уреди, ремонти в дома и т. н. се увеличава с по-бързи темпове от инвестициите на бизнеса в разширяване на производството и нови технологии. В резултат потреблението се оказва основната движеща сила на ръста на икономиката. А всичко това е възможно благодарение на увеличението на доходите и увереността на хората, че ще могат да връщат заемите си.

При депозитите гражданите отново имат превес над бизнеса. За година спестяванията на домакинствата в банките са нараснали с над 4 млрд. лв. и вече надминават 54,18 млрд. лв. В същото време влоговете на фирмите се увеличават над два пъти по-малко - с 1,65 млрд. лв., и достигат 25,8 млрд. лв.

Като се добавят и депозитите на финансови предприятия като застрахователи и пенсионни фондове, се оказва че общият размер на влоговете в банките се увеличава с 6,12 млрд. лв., или със 7,9% за година. Това е повече от ръста на заемите, който е със 7,3%, или с близо 4,2 млрд. лв.

Коментари

Задължително поле