Забраняват длъжници да пренасят пари през границата

Ако се установи, че лицето дължи данъци в България, митничарите вече няма да допускат то да изнася пари зад граница.

Нови глоби, ако не декларирате валута и скъпоценни камъни

Митничарите ще съставят актове

Лице, което дължи данъци, няма да може да пренася пари през границата. Това предвиждат промени във Валутния закон, качени за обществено обсъждане.

В момента законът казва, че ако лице пренася сума от или над 30 000 лева или тяхната равностойност в друга валута през границата за трета страна, митническите органи получават информация по служебен път дали има публични задължения. Ако се установи, че то има неплатени данъци в България, митничарите вече няма да допускат пренасянето на паричните средства, предвижда промяна в закона.

Съгласно нея митническите органи вече ще съставят актовете за установяване на административни нарушения по Валутния закон.

Целта е компетентните органи да имат правомощията да упражняват необходимия ефективен контрол върху движенията на пари в брой, се посочва в мотивите на вносителя - Министерството на финансите.

Променят се и санкциите при недеклариране на валута на границата.

Ако лицето не декларира, че пренася суми над 10 000 евро или тяхната равностойност в лева, благородни метали или скъпоценни камъни, както е по закон, то ще бъде глобено в размер на една пета от стойността на недекларираното. Санкцията важи, ако деянието не съставлява престъпление.

Сега глобите са между 1000 и 3000 лева за физически лица и от 2000 до 6000 лева за фирми.

Когато парите или бижутата са укрити по специален начин, глобата ще бъде в размер на една четвърт от стойността им.

От финансовото министерство обясняват, че промяната на Валутния закон цели да се въведе система за налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни санкции, както и приведе националното законодателство в съответствие с европейското в областта на контрола на пари в брой, които се внасят и изнасят от Европейския съюз.

 

Консултантите ще разкриват информация

НАП следи сделки за укриване на данъци

Предлагат промени в ДОПК

Приходната администрация ще получава информация за трансгранични сделки, при които има риск от укриване на данъци. Тази информация автоматично ще се обменя между държавите членки на Европейския съюз, предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, предложени за обществено обсъждане.

Целта им е да се засили борбата с укриването на данъци и агресивното данъчно планиране, както и да се подобрят правилата за данъчна прозрачност, обясняват от Министерство на финансите.

Правилата важат за трансгранични данъчни схеми, които засягат повече от една държава членка или страна членка и трета държава и при които съществува риск от избягване на данъци. Консултантите по такива схеми трябва да предоставят информация до изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Идеята е по този начин да се избегнат случаи на изтичане на информация (като “Панама пейпърс”), при които се оказа, че консултанти са помагали активно на своите клиенти да използват агресивни схеми на данъчно планиране, при които чрез прехвърляне на средства към офшорни юрисдикции се намаляват данъчните им задължения.

Коментари

Задължително поле