Завод в Монтана инвестира 1,6 млн. лева от ЕС в производство

Със средства от европейските фондове  металообработващо предприятие в Монтана  повишава производственият си капацитет и качеството на произвежданата продукция. Въпреки че новото високотехнологично оборудване намалява броя на обслужващите го работници, фирмата не съкращава, а увеличава персонала си.

Завод „БКК 95” в Монтана е спечелил проект по оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност” на стойност 1 665 000 лева. Със средствата дружеството вече е закупило 13 нови машини, сред които автоматизирани линии и преси, тръбоогъващи и шприцовъчни съоръжения. „Новата техника ще повиши производственият капацитет с около 20  %, ще увеличи качеството на продукцията, както и пазарния дял и приходите на завода. Това ще даде възможност да увеличим  производството си и да наемем още работници, въпреки че високотехнологичните машини освобождават работна ръка!”, заяви управителката Красимира Петрова. Дружеството „БКК 95” в Монтана  произвежда от 20 години метални изделия  за бита, които се изнасят в целия свят. В цеховете се трудят 280 работници, а обема на продажби на завода за миналата година е 38 млн. лева.

БКК Монтана

Коментари

Задължително поле