Задължителен опит по специалността и без бонуси за висши чиновници

Петър Славов, Мартин Димитров

Не по-малко от три години опит в съответната област, освен ако в закон не е предвидено друго. Това задъжително изискване към висшите чиновници предлагат депутатите Методи Андреев от ГЕРБ и Петър Славов, Мартин Димитров и Бойка Маринска от Реформаторския блок с промени в Закона за администрацията.

Новото изискване се отнася за еднолични органи, техни заместници и членове на колегиални органи в изпълнтелната власт - шефовете на държавни и изпълнителни агенции, държавни комисии и т.н. Идеята е то да замени настоящата обтекаема формулировка "доказан професионален опит".

С друго изменение в закона четиримата народни представители предлагат висшите чиновници, включително зам.-министрите, областните управители и техните заместници да нямат право на бонуси извън посочените в законите. "По този начин се премахва възможността с вътрешните правила на съответния орган да се предвижда получаването на значителни средства", посочват депутатите в мотивите си.

Трета проектопромяна в закона предвижда за други традиционни политически назначения - началници на политически кабинети, парламентарни секретари, говорители, съветници, експерти, сътрудници, да важат правилата и ограниченията, валидни за всички останали служители в държавната администрация.

Четиримата депутати предлагат още висшите чиновници да декларират участие в "тайни и/или неформални организации и общества".

Коментари

Задължително поле