Залесиха 68 дка в Тервел с медоносни фиданки

68 дка в землището на Тервел залесиха с медоносни фиданки служители от местното Държавно лесовъдно стопанство. Кампанията е в подкрепа на Националната пчеларска програма, която предвижда в следващите 3 г. да бъдат предприети мерки в полза на стопаните чрез създаване на устойчива среда за пчелните семейства.

В ДЛС-Тервел са залесени 25 160 акациеви дръвчета, 6000 фиданки от вида гледичия и 16 200 церови. Паралелно продължава и кампанията за възстановяване на полезащитните горски пояси, създадени през 60-те години на миналия век. Те са уникални за Европа и предпазват житницата на България от ветрова ерозия. Наличието им повишава добивите с до 30%, увеличава дивеча и разнообразява ландшафта, посочиха от ДЛС-Тервел. През последните 3 г. от стопанството са възстановили 109 дка увредени полезащитни горски пояси.

Коментари

Задължително поле