Запазват се ставките на данък сгради и на таксата за битови отпадъци в Търново

Приоритет в новия бюджет е образованието

Проектът за бюджета на община Велико Търново в четвъртък бе приет от местния парламент. Гласуването бе предшествано от бурни дебати, като съветниците от БСП разкритикуваха инвестиционната програма и не подкрепиха бюджета.

Финансовата рамка бе представена от кмета на старата столица Даниел Панов, който в продължение на близо 40 минути изброи приоритетите на общината и значимите обекти, залегнали в инвестиционната програма. Оказа се, че социалистите искат от Общината да предостави безплатен транспорт за пенсионерите, като посочената обаче сума от социалистите, с която Общината да финансира това намерение, ще стигне само за 294 души. Друго инвестиционно предложение на БСП е за изграждането на многоетажен паркинг, но посочения от социалистите терен, е собственост на великотърновската Митрополия.

Кметицата на Дебелец Снежана Първанова, от името на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001”, представи бюджетната рамка за малките населени места.

„Тази година средствата за малките селища са с близо 300 000 лв. повече. Приветстваме, че Общината ще финансира нова дейност, а именно поддръжката на детските площадки и гробищните паркове в малките населени места. 18 000 лв. са отделени за културни мероприятия, а 73 000 лв. – за поддръжка на стадионите при 50 300 лв. за миналата година. Бюджетът за 2019 г., според нас, е баланс между желаното, необходимото и реалното", подчерта Първанова.

Като председател на Управителния съвет на НСОРБ Даниел Панов обясни, че и кметовете на БСП в страната са доволни от рамките на бюджетите си. Недоволство от страна на всички управници има относно средствата за инфраструктура, но са получили уверение, че след въвеждането на тол – таксата сумите ще се увеличат.

91,6 милиона лева е стартовият бюджет на Община Велико Търново за 2019 година. Запазват се ставките на данък сгради и на таксата за битови отпадъци. Променя се единствено методиката за налога за автомобили, в съответствие със законодателните изменения. За три от общо шест категории автомобили са избрани минималните ставки, а за другите три класа нивата на облагане намаляват. На 30% от всички автомобили данъците ще намалеят, включително и на голям брой масови возила. На още 27% от по-старите автомобили облагането не се променя, или ако има увеличение, е с до 5 лева на година. На други 30% от по-старите превозните средства данъкът расте символично с до 10-15 лева на година.

43,3 милиона лева е общата субсидия за делегирани от държавата дейност – с 6,7 милиона лева повече. Средствата за образование са 27,7 милиона лева, или с 4,8 милиона лева над тези за 2018 година. Увеличение на парите ще има за здравеопазването, културата и туризма, социалните дейности и здравеопазването.

Местните и дофинансирани от държавата дейности са в размер на 41,4 милиона лева – с 8,4 милиона лева повече спрямо 2018 година. Прогнозираните местни данъчни приходи са 20 милиона лева, още толкова е планът и за неданъчните постъпления. Финансовата стабилност е подчертана и от общия размер на дълга е около 8% от собствените приходи на общината, при таван от 15%.

Коментари

Задължително поле