Записват приетите в 84-ти випуск първокурсници в Стопанската академия в Свищов

Най-нетърпеливите новоприети студенти в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в Свищов се записаха веднага след обявяване на резултатите от първо класиране за Кандидатстудентска кампания 2019. Първокурсниците, част от които бяха придружени от своите родители, бяха посрещнати в новооткрития Фронт офис за обслужване на студенти, където получиха своите заверени студентски книжки.

Първият записан студент е Магдалена Стоянова от Етрополе, завършила местната ПГ „Тодор Пеев”. Получила цялата необходима информация само от сайта на свищовското висше училище, тя е избрала специалност „Маркетинг” в редовна форма на обучение. Минути по-късно студентската си книжка получи и Цветан Бачийски от Кнежа, завършил ПГЗ „Стефан Цанов”, който кандидатства в Стопанска академия по препоръка на свои приятели – студенти в Свищов. Той е приет също в редовна форма на обучение, в спец. „Стопански и финансов контрол”.

Сред мотивите за избора на висше училище, новозаписаните свищовски студенти посочват още високата оценка сред работодателите за възпитаниците на Стопанска академия, отличната подготовка на дипломиралите се и перспективните възможности за кариерна реализация. Важни фактори за избора на Стопанска академия, според студентите, са също социално-ориентираните такси за обучение, ниската цена за издръжката на живот в Свищов, възможностите за участие в международни проекти и стипендиантски програми.

Приемът на студенти в СА „Д. А. Ценов” за академичната 2019/2020 година в ОКС „бакалавър”, направления „Икономика” и „Администрация и управление” е за обучение, субсидирано от държавата и обучение, финансирано от обучаемите. За редовно обучение по държавна поръчка прием се осъществява по 15 специалности, а за задочно – по 14. При платената форма, за редовно обучение специалностите са 15, за задочно – 16, а за дистанционно – 11.

И през настоящата кандидатстудентска кампания, в Стопанска академия се запазва тенденцията на по-голям интерес към задочната форма на обучение. Освен реализирания прием за задочно обучение по държавна поръчка, при първо класиране за платено обучение в задочна форма са приети над 120 души. Кандидат-студентът, приет с най-висок бал за задочно обучение по държавна поръчка е Пламен Тодоров от с. Липница, обл. Враца, завършил ПГ по химични технологии „Васил Левски” – гр. Мизия. Той е приет в спец. „Счетоводство и контрол” с бал 29.85, при максимален 30.00.

Дистанционната форма на обучение, която се реализира за първа година в ОКС „бакалавър”, привлече интереса на 65 участници в първо класиране. С получената акредитация за обучение в дистанционна форма, Стопанска академия вече осъществява всички възможни форми за обучение на бакалаври. Дистанционното обучение представлява успешна алтернатива на задочната и редовната форми на обучение, съчетавайки техните предимства. Базирано е върху използването на съвременните достижения в областта на информационните технологии и тяхното приложение.

Присъствени са само изпитните сесии, които могат да бъдат провеждани освен в Свищов, и в изнесените центрове на Стопанска академия в градовете София и Стара Загора. Дистанционното обучение е предпочитано от хора, които искат да учат докато работят, пътуват, почиват, забавляват се или отглеждат децата си.

За редовно обучение по държавна поръчка с най-висок бал на първо класиране – 29.67, е приета Ива Кирилова от гр. Свищов, завършила ПДТГ „Димитър Хадживасилев”, избрала спец. „Застраховане и социално дело”. Част от първите записани новоприети студенти в редовна форма на обучение са кандидатствали със сертификати от проведените от Стопанска академия национални ученически състезания по икономика в различни направления. Сертификатите им дават право да се запишат по първа желана специалност в редовно обучение и да ползват студентско общежитие безплатно за първата година. Настаняване в общежитие се полага за всеки студент на Стопанска академия, приет в редовна форма на обучение.

Кандидат-студентите, които не са приети при първо класиране, продължават да участват в следващите автоматично. Срокът за записване на приетите студенти от първо класиране е до 13.07.2019 г., включително. Работното време на Фронт офиса за записване на новоприетите студенти при Стопанска академия през седмицата е от 08:00 до 17:00 ч., а в съботния ден – от 09:00 до 16:00 ч.

Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 15 юли 2019 г., а от трето класиране – на 22 юли 2019 г. До края на настоящата кандидатстудентска кампания в Свищов предстоят още три от предварително планираните месечни изпитни сесии – на 20 юли, 31 август и 14 септември (събота от 13:00 часа). Класиране за попълване на незаетите места ще бъде обявено (при необходимост) до 30 септември.

Приемът на документи за кандидатстване в Стопанска академия за обучение в ОКС „бакалавър” продължава. Освен с оценка от държавен зрелостен изпит и с полагане на конкурсен изпит в Свищов, желаещите могат да кандидатства още с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади. Резултатите от всяко класиране се обявяват в интернет страницата на Стопанска академия www.uni-svishtov.bg, където се публикува и актуална информация за възможностите за кандидатстване, специалности и форми на обучение, такси, срокове, необходими документи и др.

Коментари

Задължително поле