Заплатите нараснаха с 11% за година

Най-високи са заплатите на програмистите, на заетите в енергетиката и на финансистите.

Средното възнаграждение за септември е 1266 лв.

Програмистите взимат над 3000 лв.

Най-голямо е увеличението на доходите в сектора на недвижимите имоти

Заплатите нараснаха с 11,5% за година и през септември средното възнаграждение в страната е 1266 лв., обявиха от НСИ. Заплатите се увеличават във всички сектори на икономиката с изключение на добивната промишленост, където има спад на годишна база с 4,6%. Въпреки това, заетите в сектора имат сравнително добри доходи и получават по 1760 лв. на месец, което е с близо 40% повече от средната заплата за страната.

Най-голям ръст на заплатите има в сектора “Операции с недвижими имоти” - с 19,3% за година до 1165 лв. на месец. Това се дължи на големият ръст на сделките с имоти. А доходите в сектора до голяма степен се формират на база на реализираните продажби. На второ място по увеличение са заплатите на учителите - със 17% за година. Заетите в образованието през септември са взели средно по 1323 лв.

Увеличението на заплатите в сектор “Строителство” е с 14,7%, което му отрежда трето място. Това отново се дължи на нарастващото търсене на имоти. Активният пазар на жилища води до сериозен ръст в строителството, което пък създава дефицит на кадри и налага вдигане на заплатите. В резултат средното възнаграждение в строителството вече е над 1000 лв.

Челната петица по ръст на заплатите се допълва от секторите “Търговия, ремонт на автомобили” и “Хотелиерство и ресторантьорство”, където увеличението е с над 12%. Заетите в тези два сектора традиционно взимат най-ниските заплати. Увеличението на надниците им е малко по-бързо, отколкото в други браншове, за да има леко догонване спрямо средната заплата. През септември заетите в “Търговия, ремонт на автомобили” са взели средно по 1119 лв., а в “Хотелиерство и ресторантьорство” - 808 лв. Заплатите в хотелите и ресторантите за първи път са над 800 лв., но все още са най-ниските.

Най-високи са заплатите в сектора “Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”, където влизат и програмистите - средно 3033 лв. на месец. Възнагражденията в сектора са нараснали с 10,6% за година. На второ място с 2083 лв. на месец са заетите в “Производство и доставка на електрическа и топлинна енергия и на газ”. Третата позиция е за сектора “Финанси и застраховане” с 1954 лв. на месец.

 

Повишение с 354 лв.

Дават на депутатите по 3873 лв.

Основното възнаграждение на депутатите става 3873 лв. Те взимат по три средни заплати за обществения сектор за последния месец от всяко тримесечие. Основната заплата на народните представители нараства със 117 лв. спрямо предходното тримесечие и с 354 лв. на годишна база. Ако участват в парламентарна комисия, депутатите ще получават по 4260 лв. Председателите на комисии в парламента ще взимат по 5228 лв. на месец, което е с 478 лв. повече спрямо съответното тримесечие на миналата година. Председателят на парламента за първи път ще взима малко над 6000 лв., а министрите ще получават по 5035 лв. Заплатата на президента става 7746 лв. Всички тези суми са базови заплати, върху които има и добавки за стаж.

Коментари

Задължително поле