Заплатите нараснаха с 6,6 на сто за година

Най-голямо е увеличението в добивната промишленост и IT сектора

Финансистите са четвърти по доходи

Средната заплата за септември е 1135 лв. като за година нараства с 6,67%, обявиха от НСИ. Най-високи възнаграждения от средно 2740 лв. на месец получават заетите в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, където влизат и IT специалистите. Заплатите в сектора за година са нараснали с 15,22%, което нарежда бранша на второ място след добивната промишленост, където увеличението на трудовите доходи е с 16%.

На второ място по размер на заплатите е секторът „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, където заетите взимат средно по 1947 лв. на месец. А увеличението на заплатите е с 3,95%. На трето място по заплати с 1845 лв. на месец са заетите в добивната промишленост, където ръстът на възнагражденията е най-голям и изпреварва дори този в IT сектора. Чак на четвърто място по заплати остават заетите във финансите и застраховането, които получават средно по 1812 лв. Увеличението на възнагражденията в сектора е със 7%.

Любопитно е, че освен при най-високите заплати, сериозно увеличение в размер на 9% има и при най-ниските възнаграждения - на заетите в сектора хотелиерство и ресторантьорство. През септември средната заплата в сектора е била 720 лв., при 660 лв. година по-рано.

Заплатите в търговията на дребно и ремонта на автомобили обаче намаляват за година с 0,9%, а в сектора операции с недвижими имоти намалението е с близо 6% до 976 лв.

Депутатите взимат по три средни заплати за обществения сектор. Затова възнагражденията им ще нараснат с 90 лв. до 3519 лв. Председателите на комисиите в парламента ще взимат 4750 лв., а председателят на Народното събрание - 5454 лв. Основната заплата на министрите става 4574 лв., а на президента - 7038 лв.

Коментари

Задължително поле