Заплати по 4000 лева прибират чиновници

132 648 души работят в централната и местната администрация

Най-много взимат директор на дирекция и главен секретар, а най-малко - старши специалист

До 4320 лева стига месечната заплата на чиновник в държавната администрация. Това показва Докладът за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от правителството. Максималното възнаграждение получават директорите на дирекции. След тях по заплати се нарежда главният секретар, който месечно взима до 3900 лева. Малко по-скромна е сумата за главен директор и ръководител на инспекторат – 3700 лв.

До 2500 лева стига заплатата на началник сектор, а на специалист – до 2200 лв. За сметка на тях старши счетоводител и старши вътрешен одитор получават до 1600 лева на месец. Най-ниска е заплатата на старши специалист – до 1250 лв.

0203.inddДанни за допълнителните възнаграждения не се предоставят на ГД “Евростат”, поради разнообразието и спецификата за всяка администрация, което не позволява да се правят съпоставки с изминали периоди, уточняват вносителите на доклада.

Те отчитат, че през 2016 г. спрямо 2015 г. заплатите в българската администрация са нараснали с близо 6%. Според тях увеличението се дължи основно на промяната на минималната работна заплата през периода, текучеството на служителите в администрацията – напуснали, пенсионирани, новоназначени, повишени в длъжност и други случаи на промяна на правоотношението, което води до ново и различно определяне на основни месечни заплати.

Към 31 декември 2016 г. на щат работят 132 648 чиновници, от тях в централната администрация са 98 663, а в териториалната - 33 985. За сравнение към 31 декември 2015 г. броят им е бил 137 693 или с 5045 души повече.

Едва половината от чиновниците обаче са с висше образование. Такива са 73 963 души, в т.ч. 425 служители с докторска степен. 444 служители са с основно образование, от които 282 - в общинските администрации.

Всеки десети в администрацията е шеф, става ясно още от доклада. На ръководни длъжности са 8,6 на сто от всички заети в администрацията. 319 от тях, или 2,9 на сто, са млади началници до 29 години. Общо младите хора в администрацията са 11 913 – под 10 на сто, а над 60-годишните са 6,6%.

Мнението, че предимно жени работят зад гишетата, се оказва невярно. Според доклада жените са точно половината от всички заети в администрацията.

Въпреки че бавната администрация винаги е посочвана като един от основните проблеми у нас, чиновниците са оценявани високо при редовната им атестация. Близо 99 на сто от поставените оценки са отлични – работата им надвишава или отговаря напълно на изискванията. При едва 0,1% има “Неприемливо изпълнение”, отчита докладът.

Армията от служители е добре оборудвана – почти всеки служител разполага със служебен компютър. В края на 2016 г. администрацията има 129 985 броя компютри, от които 17 137 преносими и 112 848 настолни. Държавата е платила 95 954 лиценза за операционна система Windows. По отношение на използвания антивирусен софтуер има инсталирани 89 214 програми на персонални компютри и 3 524 на сървъри, отчита докладът.

Новите технологии не са спомогнали за улесняване дейността на администрациите. 15,56% от тях нямат система за документооборот, при толкова липсва система за правно-информационни услуги. Всяка трета администрация не е въвела система за управление на човешките ресурси, а близо 45% - такава за управление на база данни. 64,76% от администрациите нямат системи за управление на документи, потоци и съдържание през интернет.

През 2016 г. потребителите изразяват изключително високо ниво на удовлетвореност от административното обслужване в Министерството на вътрешните работи и Министерството на околната среда и водите, в общинските администрации Раднево, Стара Загора, Елин Пелин и Столична; в областните дирекции “Земеделие” – Пловдив и Монтана; в областните администрации – Ямбол, Търговище и др.; в Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и в Изпълнителна агенция “Морска администрация”. По-ниско ниво на удовлетвореност от предоставяните административни услуги са посочени за общинските администрации – Две могили и Русе и за Регионална здравна инспекция – Ямбол.

 

Сметка

Плащаме 20 млн. лева за разговорите им по телефона

Почти 20 млн. са платили данъкоплатците за телефонните разговори на чиновниците през 2016 г., показва още докладът. Все пак сумата е по-малка спрямо 2015 г., когато сметката за телефон е струвала на бюджета над 30 милиона лева. Администрацията се е снабдявала ударно с телефони през миналата година. Структурите на изпълнителната власт са разполагали с 457 967 телефонни номера, които са активни. 221 750 от тях са фиксирани телефони, а 236 217 са мобилни.

От справката се разбира, че спрямо 2015 г., увеличението на мобилните телефони, с които администрацията разполага е 100 000 бройки и 25 бройки на стационарни телефони.

 

МФ насърчава използването на ПОС-терминали с нормативни промени

Служители крият, че може да плащаме с карта

Превод на банково гише оскъпява услугата

Държавни и общински организации разполагат с ПОС-терминали за плащане с карта, но не ги използват и не информират хората за тези възможности. Това става ясно от доклад на Министерството на финансите (МФ), което е подготвило промени в Наредбата за административното обслужване, за да се насърчи използването на картовите плащания, като алтернатива на плащанията в брой и по банков път. В момента в повечето администрации се изисква плащането да се обработи през банково гише, което е значително по-скъпо, тъй като банков превод на гише обикновено струва между 1 и 10 лева. Поради тази причина от МФ предлагат трайно да бъде регламентиран механизъм за насърчаване прилагането на картови плащания от съответните администрации и особено от тези, които предоставят административни услуги на значителен брой хора.

Преди дни премиерът Бойко Бориков събра извънредно министри, областни управители, шефове на институции и кметове и им постави задача да предложат мерки за облекчаване на административната тежест.

Проверка на “Труд” в КАТ-София, институция, в която на ден се обработват стотици плащания, показва, че сега ПОС-терминали има само в кабинките, в които се приемат заявления за шофьорски книжки. Всички други плащания – за регистрацията на автомобили, за глобите по наказателни постановления и фишове, за смяна на номера и т.н. се обслужват от една и съща банка. Странното за всички клиенти е, че самите банковите гишета нямат ПОС-терминали, а приемат плащания само в брой. Комисионите такси са високи – 3 лв. за плащане на сума от 9,51 лв. до 30 лв. и 5 лв. за сума от 30 лв. до 60 лв.

 

Божидар Данев, БСК пред „Труд“:

Изразходваме ресурси, а на изхода няма нищо

“Проблемът с функциите и броя на държавната администрация е огромен. Всички тези чиновници, въоръжени с всякакви регулаторни режими, практически пречат и на бизнеса, и на обикновените хора. Ето ви пример – администрацията на Министерството на здравеопазването през 1988 година е била от 183 служители и нямаше здравна каса. В момента в министерството работят над 400 човека, има шест агенции към него и 2500 служители на здравната каса при 7 милиона население сега в сравнение с 9 милиона през 1988 г. Администрацията е раздута и не разбирам нежеланието на управляващите да използват международния опит. Говорим за електронно правителство. Една Естония го въведе за шест месеца. Вземете го наготово. Викнете тези, които са го правили. Изразходваме ресурси и на изхода няма нищо. Агенциите, които трябва да участват в този процес, са се превърнали не в институции, които обслужват хората, а в приходни агенции на бюджета. През 2016 година има 11,6% ръст на приходите от такси в бюджета, а за 2017 г. се предвижда нов ръст от 7,6%. Т.е. таксите се превръщат във второ данъчно бреме”, посочи Божидар Данев, пред “Труд”.

 

За 1 милион лева

Пак анализират реформата

Правителството ще плати 1 170 000 лева с ДДС за поредния анализ на административната реформа. Това показва обществена поръчка, качена на сайта на Агенцията за обществени поръчки. Финансирането й се осъществява по европейската програма “Добро управление”, която се съфинансира и със средства от държавния бюджет. Срещу сумата спечелилият поръчката ще трябва да изготви Анализ на прилагането на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и Наръчника за нейното прилагане, които ще бъдат обсъдени на поредица от кръгли маси.

Администрацията на Министерски съвет предпочита да избере изпълнител, който ще заложи на по-добро качество на техническото предложение, а не на ниска цена, показват критериите за оценка, където тежестта е разделена на 60 към 40.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България