Започва реконструкцията на кв. „Самара 1” в Стара Загора

Община Стара Загора започва изграждането на първия етап от проекта за реконструкция и разширение на канализационната и водопроводна мрежа в кв. „Самара 1”. Първата копка ще бъде направено на 23 май, от 12:00 часа.

Близо 2,400 млн. лева е финансирането по програма ПУДООС, а собствените средства на Община Стара Загора по рехабилитацията на ВиК мрежата са в размер на над 64 хил. лева.

Изпълнител на строително – монтажните работи е „Грома холд“ ЕООД.

Общата дължина на канализационната мрежа е 2124 м. Предвижда се изграждане на ревизионни шахти, дъждоприемни шахти, сградни канализационни отклонения към всички имоти, както и създаване на нов дъждопреливник и отливен канал, който се зауства в река Бедечка.

Дължината на водоснабдителната мрежа е 1119 м, с надземни пожарни хидранти и сградни водопроводни отклонения към всички имоти.

Коментари

Задължително поле