Застраховаме повече дома си, печалбата на бранша нарасна с 32%

Застрахователният пазар устоя на кризата през 2020 г. Но има някои промени по отношение на сключването на определени застраховки. Например хората започнаха да купуват повече полици за кражба и пожар на дома си.

Общият премиен приход на застрахователите през 2020 г. е в размер на 2,885 млн. лв. като намалява само с 0,9% спрямо 2019 г., показват данни на Комисията за финансов надзор, цитирани от Асоциацията на българските застрахователи. Общият размер на  изплатените обезщетения през 2020 г. е 1,21 млрд. лв. и на практика без промяна спрямо 2019 г.

Пазарът на общо застраховане се развива стабилно, въпреки цялостната икономическата стагнация и завършва 2020 г. с премиен приход от 2,438 млрд. лв., което е с 1% повече спрямо 2019 г. Изплатените обезщетения са в размер на 1,012 млрд. лв., като има лек спад от 2% на годишна база.

Премийният приход по застраховка “Гражданска отговорност“ през 2020 г. е в размер на 1,080 млрд. лв., с минимален спад от 0,9% на годишна база. Това отговаря на лекия спад с 0,7% на броя активни МПС през 2020 г. спрямо предходната година.

Размерът на изплатените обезщетения по застраховката „Гражданска отговорност“ към края на 2020 г. се повишава с 6,14% на годишна база и достига 556 млн. лв. Показагтелите по застраховката „Каско“ също са близо до тези от 2019 г. Премийният приход за цялата година е 653 млн. лв., с минимално покачване от 0,16%, а изплатените обезщетения леко намаляват – с 3,3%.

Данните към края на декември показват позитивната тенденция за ръст при имуществените застраховки. По линия на полицата „Пожар и природни бедствия“ нарастването на премийния приход през 2020 г. е с 4,7% до 289 млн. лв. Значителен ръст от 8,5% отбелязва застраховката „Пожар и други опасности“ с премиен приход от 92 млн.лв. По линия на застраховката „Кражба, грабеж, вандализъм“ премийният приход е в размер на 21 млн. лв., като ръстът спрямо 2019 г. е с 4,16%.

Интересно е развитието през 2020 г. по застраховките, свързани с туризъм и пътувания. Пандемичната ситуация се отрази силно негативно на тази линия на бизнеса, но в течение на годината ясно се очертаха тенденции за преодоляване на резкия спад в премийния приход. Ако по застраховка „Помощ при пътуване“ спадът на годишна база към месец юни 2020 г. е 49%, то в края на 2020 г. спадът е намалял до 4,2%, като премийният приход е в размер на 38 млн. лв.

Очерталата се ситуация в животозастраховането през 2020 г. на спад на премийния приход и увеличение на изплатените обезщетения спрямо 2019 г. е очакван резултат, дължащ се на стагнацията, икономическа несигурност и последиците от пандемията за живота и здравето на гражданите, посочват от АБЗ. Към края на 2020 г. размерът на премийния приход е 447 млн. лв., като към същия период на 2019 г. е бил 499 млн. лв. Размерът на изплатените обезщетения през 2020 г. е 198 млн. лв., или с 11,3% повече спрямо 2019 г.

Устойчивото развитие на застраховането у нас е видно и през постигнатата нетна печалба от дейността. Общо за сектора за 2020 г. печалбата достига 186 млн. лв. и бележи ръст от 32% спрямо 2019 г. Причината са постигнатите високи резултати в общото застраховане, където нетната печалбата е нараснала до 165 млн. лв. В животозастраховането печалбата е 21 млн. лв., с 26% по-ниска спрямо 2019 г.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес