Затягат контрола на инсталацията за биогаз в с. Труд

Последващ контрол на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от дейността на биогаз инсталацията в село Труд извършва РИОСВ-Пловдив. След реакцията на хората от селото и инспекцията на място на омбудсмана Мая Манолова, контролът на съоръжението, чийто оператор е „Билд Инвест Сит“ ЕООД, е изключително стриктен.

Мобилна станция на Изпълнителната агенция по околна среда следи вече качеството на атмосферния въздух в района на Труд. На място се извършва контрол на вредните емисии, изпускани в атмосферата от комина към когенератора на инсталацията. Целта е да се установи има ли превишения на нормите по показатели серен диоксид, азотни оксиди и въглероден оксид.

До момента на дружеството са наложени три имуществени санкции за нарушения на екологичното законодателство. За превишение на нормите е глобено с текуща месечна санкция от 598.75 лв. За нарушения на Закона за управление на отпадъците и Закона за водите са съставени 2 акта в общ размер на 4000 лв. РИОСВ–Пловдив предвижда през 2017 г. по 2 седмици от всеки сезон, мобилната станция да бъде разположена в района, а обектът бъде включен в графика за контролни емисионни измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух.

От екоинспекцията обещават да продължат контрола на обекта и да извършват извънредни проверки по спазване на екологичното законодателство.

Коментари

Задължително поле