Захариева за мониторинговия доклад на ЕК: Реформите, независимо дали има или няма МСП, ще продължат

"Констатацията от 18-ия д оклад на ЕК, п редставен днес - България е изпълнила всички препоръки, покрила е всички показатели, спазила е ангажиментите си и Комисията препоръчва това да е последният доклад". Това каза по време на брифинг вицепремиерът Екатерина Захариева относно новия евродоклад.

"През 2017 г., в края на десетата година от функционирането на доклада, ЕК направи равносметка на постиженията през 10-те години. Като за първи път през 2017 г. направи 17 препоръки по шестте показателя. В доклада се посочваше, че с непрекъснатото политическо лидерство и решимост, България би трябвало да може да изпълни препоръките в близко бъдеще. Година по-късно през 2018 г. първите резултати вече бяха налице. Комисията констатира, че част от 17-те препоръки вече са изпълнени, а редица други са много близо до изпълнение. На тази база наблюдението на 3-те от 6-те показателя бе прекратено от ЕК. Тя също изрази увереност, че България ще бъде в състояние на изпълни всички останали препоръки", припомни Захариева.

"Днешният доклад и фактите доказва, че тази увереност не е била напразна. Днес ЕК ясно и категорично заявява, че постигнатият от България прогрес по Механизма за сътрудничество и проверка е достатъчен да отговори на ангажиментите, които е поела страната при присъединяване в ЕС", заяви вицепремиерът.

"Механизмът е създаден с решение на ЕК, поради тази причина той трябва да приключи с решение на ЕК. Преди това Комисията ще изпрати доклада и мнението на Съвета по този документ", каза още тя.

"Няма да спекулирам и с точната дата, на която това ще се случи. Не мога да посоча дали това ще бъде в рамките на тази Комисия или в следващата. Важното е, че Комисията за първи път много ясно констатира изпълнение на ангажиментите на България по всички 6 показателя", обясни Захариева.

"Искам да подчертая, че реформата е процес. Той не се прави заради доклад, Брюксел, Берлин или Париж, а за българските граждани и съдебна система. Така че реформите, независимо дали има или няма МСП, ще продължат. Неслучайно и българското правителство преди месец одобри така наречения постмониторингов механизъм, със създаването на съвет под ръководството на вицепремиер, в случая под мое ръководство, с участието на гражданското общество, с участието на съдебната власт при спазване на принципа за разделение на властите. Така, че това, което предстои е работа“, каза още външният министър.

 

Коментари

Задължително поле