За месец 640 са намерили работа в Шуменско

640 безработни лица от област Шумен са постъпили на работа през април, съобщават от Агенцията по заетостта. Назначени са били 109 младежи до 29-годишна възраст. Устроени са били и 125 продължително безработни лица, с регистрация в бюрата по труда над 1 година.

През април 2019 г. в бюрата по труда от Шуменско са заявени 448 работни места - най-много в сферата на преработващата промишленост (184). Следват селско стопанство (58), търговията (34), хотелиерство и ресторантьорство (25).

Броят на регистрираните в бюрата по труда от областта безработни лица през април е 7 055 души или с 365 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в Шуменска област е 9,31%. В сравнение с преди година безработните са с 1276 по-малко, а равнището на безработицата спада с 1,6%.

В град Шумен броят на регистрираните безработни през месеца е 1 431, със 110 по-малко спрямо предходния месец. Равнището на безработица в града е 3,2%. През април 2019 г. за едно свободно работно място, обявено на територията община Шумен, са се конкурирали средно по 4 безработни лица

Коментари

Задължително поле