Звезда под четвъртия пръст значи загуба на зрението

Заблуждават се онези хора, които мислят, че истинският убиец е мъчен от съвестта си и мисълта за извършеното престъпление го преследва.

 

Издателска компания „Маркет пул” е подготвила за печат произведението „Тайните на ръката” на французина Адолф Дебарол (1801-1886).

Книгата е издадена за първи път в Париж през 1859 година и се смята за класически труд по хиромантия.

Дебарол е определян като основател на научния и аналитичен подход към хиромантията, а „Тайните на ръката” е имала стотици издания през последните 150 години и е преведена на всички световни езици. Това е настолна книга за всички гадатели и окултисти на планетата.

Заслугата на Дебарол е не само в това, че е привлякъл вниманието към хиромантията на световни величия като Балзак, Александър Дюма-баща, Фредерик Льометр, Ламартин, но и за това, че за първи път е приложил към своите практически изчисления солидна теоретична база.

В неговия труд хиромантията е неразривно свързана с древни херметични науки като Кабала, астрология, алхимия, теософия, а чрез тях и с френология и физиогномика.

По този начин „Тайните на ръката” не само тълкува рисунките от линиите на ръката на човек, но и открехват вратата към невидим астрален свят, който не само се допира до реалния свят, но буквално го пронизва.

Книгата на Дебарол е оказала влияние върху цялата теория и практика на световния окултизъм, водейки към синтез на древни и полузабравени науки със съвременността.

Авторът е известен и като художник. Той сам илюстрира книгата си, в която синтезира цялото езотерическо познание на своето време

Книгата е преведена и издадена в България през 1905 г. в Свищов от братята Никола и Петър Славкови в „Скоропечатницата на Петър А. Славков”.

Подготвеното за печат издание от „Маркет пул” е точно копие на изданието на братя Славкови, като единствено е осъвременен правописът.

„Труд” публикува в няколко поредни съботни броя откъси от книгата „Тайните на ръката - За изкуството да се познава по пръстите и дланите на ръцете: живота, характера, наклонностите и бъдещето на человека.”

Ние не искаме да се впускаме в областта на медицината и предупреждаваме читателите си, че те няма да намерят тук нито рецепти, нито домашни лекарства, нито пък някаква панацея. Но по формата на пръстите, по издигнатините и особено по линиите на дланта се наемаме да покажем много болести, степента на тяхната сериозност, както и възрастта, в която болестта ясно ще се изрази.

Всичко, което ще кажем, е било изследвано много пъти и сме напълно уверени в безусловната му вярност. Не трябва да се забравя, че хомеопатите са казали: “Отначало трябва да изучите болния и чак тогава болестта му”. Действително в различните субекти болестите се проявяват съвършено различно и се различават според темперамента и типовете. Всеки практичен лекар трябва да знае това.

След 30-годишно наблюдение относно склонността на всеки тип към определена болест авторът е дошъл до следните заключения:

Хора от юпитеровия тип най-много се подложени на опасност от плексит и удари.

Хора от сатурновия тип - на нервни разстройства, болки в краката, зъбобол, отит, паралич, истерия, ревматизм, онанизъм и неговите последствия.

Хора от слънчевия тип - на сърцебиене, аневризма, проблеми с очите и слепота.

Хора от меркуриевия тип - на жлъчни и чернодробни болести, жълтеница и нервни удари.

Хора от лунния тип - на болести на пикочопровода, слабо зрение и слепота, анемия и всичките подагрени признаци. Жените от този тип са склонни към вътрематочни болести.

На венериния тип са присъщи венерическите и всичките болести на половите органи.

За онези, които желаят сериозно да се занимават с този отдел, съветвам при разпознаването на самия болен човек и неговите болести, да обръщат особено внимание на издигнатините на дланта. Всяко прекомерно развитие на издигнатините, нарушава нравственото равновесие, а следователно и хармонията на физическия статус. Липсата на издигнатина показва изопачаване на свойствата, които се предписват на въпросната издигнатина. Ръката е достатъчно енергична и хармонична само тогава, когато всички издигнатини са приблизително еднакви и имат равно развитие. Ако една от тях преобладава над другите, това е признак, че тя управлява живота и ръководи субекта. Тя не заплашва с опасност, ако другите издигнатини са хармонични.

Прекомерно развита марсова издигнатина при пълно отсъствие на другите издигнатини показва ръцете на убийците. Прекомерна меркуриева издигнатина без развитие на другите издигнатини посочва ръцете на крадците. Убийците имат и големи пръсти във формата на топка, а крадците - меркуриева издигнатина, набраздена с линии.

Убийци, които имат топчести палци и развита марсова издигнатина, постъпват спонтанно. Те убиват, защото убийството ги води по-бързо към целта им. Обикновено техните ръце се отличават с отсъствието на линии и силно развита лунна издигнатина. Това е причината да нямат съвест.

Заблуждават се онези хора, които мислят, че истинският убиец е мъчен от съвестта си и мисълта за извършеното престъпление го преследва. Не, те не виждат нищо повече в убийството освен един прост грях, такъв, какъвто всеки касапин усеща, когато заколи някой добитък. Но разумното възпитание може да победи тези ужасни наклонности, докато те са още в зародиша си. Целта на нашите трудове се състои имено във възможността да се разпознава своевременно доброто или лошото начало.

И така: лесно е да се разбере, че прекомерното развитии на издигнатините, предразполага и показва известен род болести. Извънредното издаване на някоя издигнатина може да повлече след себе си и объркване на ума, особено ако към тази издигнатина се протягат множество линии. Те показват силния електрически прилив на това място.

При хората с ментални проблеми издигнатината, която определя умопобъркването, е много висока и развита. Често при тях се среща венерино пръстенче и често това пръстенче се поражда едновременно с разстройването на умствените способности.

За съществуването на болестите, могат да показват и звездите, които се намират на животните линии. Но особено ясно се показва болестта от цветовете или от разноцветните дамги на линиите. Например черна нишка или такава с тъмносин цвят (която най-много се среща) определя нервните болести, ревматизма или невралгията.

Тъмножълтата линия показва чернодробна болест, особено ако тя се намира на сърдечната линия. Дамга с небесен цвят се среща по-рядко от другите, но затова е най-съдбоносна от всички други.

Онези, които желаят сериозно да се занимават с този отдел, трябва внимателно да изучат всичките тези дамги.

Няколко бележки за животната линия

Когато животната линия е скъсана само на едната ръка, това означава тежка болест, на която лекарите не успяват да помогнат. Примери са доказали, че ако това скъсване е наистина само на едната ръка, оздравяването е несъмнено.

Редки са случаите на щастливо избавление от смъртна болест или ужасно произшествие, когато животната линия е скъсана и на двете ръце. В този случай авторът гледа на подобно избавление като на чудо. Той е констатирал в 30-годишното си наблюдение само два такива случая.

Ако животната линия изведнъж се прекъсва и повече не продължава, това означава или смърт, или изгубване на разсъдъка. Това нещастие може да се предотврати само ако онзи, който забележи този знак на ръката си, веднага вкара живота си в релси. Тогава ще започнат да се образуват малки линии, които ще продължат животната линия.

Трябва много внимателно да се отнасяме към всичките знаци на животната линия. Трябва точно да следим всяка длъбинка, разкъсаност, раздвоение, дамги, защото всичките те показват времето, когато опасност заплашва в една или друга форма здравето.

Опасност при раждането

За такава опасност предупреждава винаги звездичката на онова място, където се съединяват чернодробната и главната линия. Често звездичката е и на лунната издигнатина. Звездата, която е на мястото, където се съединяват чернодробната с главната линия, показва също и бездетие дори тогава, когато числото на децата е начертано във външната страна на меркуриевата издигнатина. Изобщо тази звезда определя раждането да бъде много трудно и опасно. Същото значение има и тясната венерина издигнатина.

Смесените линии на лунната издигнатина и решетката, която се допира до звездата при съединението на главната с чернодробната линия, са признаци за трудното раждане (решетката е пропусната в рисунката). Тази решетка показва също и склонност към поезия и обич към водата. Ако тази решетка бъде само на едната ръка и в сатурновата издигнатина се намира звезда, показва опасност от хемиплегия.

Стомахът и зрението

Проблемите с очите почти винаги се пораждат от лошия стомах. Тогава не е ли по- разумно лечението на очите да започва с лечението на стомаха? Забелязано е, че старци, които имат добър стомах, запазват дълго време зрението си. Късогледите, напротив - те страдат от слаб стомах.

Болести на очите

Трапчинката в корена на четвъртия пръст и ясно отбелязана звезда при съединението на третата фаланга означава сериозна болест на очите.

Същото значение има и сянката в основата на четвъртия пръст. Още по-голяма съдбоносна опасност за зрението има, ако това място е със светлосин цвят. Може да се очаква и пълна слепота, причинена от сърдечна болест, ако и на сърдечната линия под Аполон има островче.

Преди известно време ние видяхме на ръката на известния поет Надо черна дамга на животната линия тъкмо на онова място, което определяше 30-годишна възраст. Освен това от венерината издигнатина излизаше линия, която спира при главната линия с дълбока трапчинка. И наистина- той заради невралгия претърпя такава опасна болест на очите си, че без малко щеше да изгуби зрението си. От мястото, което е показано на животната линия, тази линия е вървяла до четиресет и петата му година. Той в продължение на петнайсет години се е лекувал от тази болест.

Имаше опасност една госпожа да изгуби зрението си, а ние предварително й предсказахме за тежкото й състояние. На слънчевата издигнатина се забелязваше дамга с небесен цвят. Винаги и навсякъде, където има подобни дамги, трябва да се очаква тежко страдание на съответстващото място, където се намира дамгата. На ръката на знаменития архитект М.Б., когато беше 18-годишен, имаше болнав знак. От този знак се повдигаше една линия към слънчевата издигнатина, около която отиваха малко изкривени чертички, които завършваха в слънчевата издигнатина във вид на островче или на полукръг. Той е страдал от късогледство и известно време е бил съвършено сляп. Освен това под слънчевата издигнатина главната линия беше скъсана.

В приют за бедни видяхме един човек, който беше изгубил едното си око вследствие на ревматизъм. На ръката на този човек под слънчевата издигнатина, около сърдечната линия имаше една черна и много очебиеща вдлъбнатина.

Освен това един от нервите на четвъртия пръст беше във вид на връвчица, която пресичаше дланта от самото й начало. Ревматизмът му се е зародил в коляното и за два дена преминал към очите. Същите признаци имаше на ръката си и принц Монако, който впоследствие ослепя. Дланта му беше наполовина прегъната, а сърдечната линия образуваше гънка с една голяма и дълбока вдлъбнатина под самата линия. Тези признаци никога не лъжат.

Стомашна болест

Островче на животната линия показва жълтеница или хронични и наследствени болести. Причина за всички тези болести е непременно разстроеното хранене. Ако чернодробната линия е ясна и хубава, това е признак за здрав стомах. Ако тази линия е разпокъсана – слаб стомах. Ако я няма никаква – предразположение към мигрена (главоболие).

Силно сърцебиене заради болест в черния дроб

В началото на сърдечната линия се намират много чертички, вървящи една след друга и прерязващи сърдечната линия. Цветът на тези чертички е жълтеникав. Сърдечната линия е във вид на верижка или зле начертана. Всичко това показва сърцебиене или анемия.

Предразположение към водянка

В този случай на една от ръцете сърдечната линия имаше вид на синджирче и минаваше през цялата длан. От нея излизаше едно островче вместо главна линия, което отиваше към Сатурн. Чернодробната линия беше много зле сформирана, което е знак за лош стомах. Тя и сърдечната линия показват предразположение към водянка. В тези случаи лошата сърдечна линия не означава вече сърцебиене, а напротив, слабост на сърцето и лимфите.

Сърцебиене

Физиологически признак: пресилено и хроническо биене на сърцето. Винаги на лицето, около носът и устата, се образуват две очевидни линии, навярно заради съкращението на мускулите.

Уголемяване на сърцето

Върху ръката на един млад човек, болен от тази болест, видяхме, че на сърдечната му линия имаше безбройни клончета, които се спускаха надолу във вид на малки чертички.

Онанизъм и вътрешни болести

Върху ръката на един човек забелязахме, че на животната линия на мястото, което съответстваше на 16-годишна възраст, имаше звезда. Линията се разделяше на две във вид на вилка, а самата звезда беше обградена с тъмен цвят. Човекът твърдеше, че е имал вътрешно страдание, а ние добавихме, че това страдание е имало за корен венерическа болест или онанизъм на млади години. Мястото, което е посветено на червата, беше със син цвят (този човек принадлежеше на сатурновия тип и имаше на ръката си венериното пръстенче). Оказа се, че действително сме познали и онанизма, и венерическата болест, която е била в означеното от нас време. Онанизмът може без грешка да се узнае от ръцете на младите хора по венериното пръстенче и нямаше да е зле, ако възпитателите обръщаха сериозно внимание на този знак.

Коментари

Задължително поле