Зелените мошеници нападнаха министър Костова

Старата песен ще се пее на стар глас - да се отпуснат поредните милиони за бутафорни проекти за биоразнообразие

През изминалите 6 години в България са раздадени над 200 млн. евро европейски средства за опазване на биоразнообразието, потънали в абсурдни проекти

Още не минали и три дни, откакто Ирина Костова е новият министър на екологията, на килимчето пред нея се намъкват обичайните заподозрени - „еколозите“ от коалиция „За да остане природа в България“. Старата песен ще се пее на стар глас - да се отпуснат поредните милиони за бутафорни проекти за биоразнообразие и да се саботира административно втората половина на зимния туристически сезон.

Ударниците на коалицията този път са швейцарската офшорка WWF, която през последната една година мобилизира всичките си световни офиси да събират подписи от африканци и азиатци в подкрепа на връщането на вече приетия от МОСВ план за управление на парк „Пирин“. Планът е продукт на двегодишна работа на екип български професори лесовъди и еколози, които успяха да спечелят обществената поръчка, измествайки далеч по-неподготвения екип на коалицията „За да остане природа в България“.

WWF заблуждават българския президент и министъра на екологията, че в новия план за управление на парк „Пирин“ се „позволява строителство на 12,5 пъти по-голяма площ и сечи в горите на 60% от площта на парка.“ И двете твърдения са лъжи:

В раздел 3.2 „Режими и норми“ (страница 382), точка 15, новият план забранява изрично всякакво строителство освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващи сгради, пътища, спортни и други съоръжения.

Този режим кореспондира напълно с разпоредбите на ЗЗТ.

Всяка от разрешените дейности се осъществява по допълнителни регулации, включително изработване на проекти и планове по чл. 64 от ЗЗТ.

Планът за управление на парка не може да разрешава дърводобив на територията на националния парк. В сборник „Гори“ към плана се описват текущи сечи в съседните горски стопанства, които се управляват от министерството на земеделието и нямат общо с Национален парк „Пирин“. В таблица 57 на стр. 72 от сборник „Гори“ ясно се посочва, че това са горски стопанства, непринадлежащи на парк „Пирин“.

Важно е да се отбележи, че българската държава вече е критично закъсняла с приемането на плановете за управление и е нарушила всички инструктивни срокове от Европейската комисия. В някои от парковете продължават да действат стари планове за управление, за които още преди 5 години е установено, че не отговарят на променилите се екологични условия в защитените територии и де факто представляват опасност за самата околна среда.

Чрез измамната си кампания „еколозите“ от коалиция „За да остане природа в България“ целят да упражнят неправомерен натиск върху българските институции, да ги принудят да извършат тежки нарушения на европейските изисквания и да ги поставят в зависимост от собствения си интерес.

Същата зависимост през годините се е доказала като безупречно работещ инструмент за рекет и кражба на европейски средства. През изминалите 6 години в България са раздадени над 200 млн. евро европейски средства за опазване на биоразнообразието, потънали в абсурдни проекти като 50 млн. лева за броене на червеногуши гъски, 14 млн. лева за преместване на 48 лешояда, 500 000 лева за развъждане на лалугери и 800 000 лева за подпомагане на рибите да плуват в река Русенски Лом. Редно е да се напомни, че дори и в момента в МОСВ продължават да висят проекти с висок корупционен риск като картиране на зоните за местообитания за 11 млн. лева и хипотетичното преразглеждане на проекта за червеногушите гъски за 50 млн. лева.

Българското служебно правителство с премиер Огнян Герджиков трябва да следва стриктно закона и да не допуска задкулисно вмешателство в екологичните и другите ведомства. Провал и поддаване на натиск ще доведат до катастрофални загуби за икономиката, поставяне на природата в националните и природните ни паркове в продължаваща опасност и риск при действието на старите и вече неадекватни планове за управление и отваряне на поредните възможности за присвояване и кражба на евросредства за псевдоекологични каузи.

Еколозите знаят, че най-дебелите риби се ловят в мътна вода. Работата на проф. Герджиков и министър Костова е да избистрят водата във вече заблатеното Министерство на околната среда и водите.

Коментари

Задължително поле