Питат КС за отнемане на коли при добив на подземни богатства

Главният прокурор Иван Гешев атакува текст от Наказателния кодекс

Частната собственост е неприкосновена

Искането на Гешев се отнася до случаите, когато машините не са собственост на извършителите на незаконен добив на подземни материали - инертни материали от коритата на реките например.

Главният прокурор Иван Гешев писка от Конституционния съд да “отмени” част от разпоредба на Наказателния кодекс (НК), свързана с отнемането на машини при незаконен добив на подземни богатства.

Според член 240а, ал. 7 от НК “превозното или преносното средство, послужило за превозването или пренасянето на предмета на престъплението, се отнема в полза на държавата и когато не е собственост на дееца, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъплението”. Атакуваният от Гешев текст е само “и когато не е собственост на дееца”, защото това изречение включва и принудително безвъзмездно отнемане на движими вещи, собственост на лице, което не е участвало в престъпление и не е било страна в наказателния процес.

Според главния прокурор тази разпоредба не съответства на концепцията на Конституцията за правова държава и произтичащите от нея права на неприкосновеност на частната собственост, правото на защита и правото на защита в процеса, тъй като собственикът на подлежащата на отнемане вещ, понасяйки индивидуална тежест за чужда вина, не разполага с никакви правни средства да защити законните си интереси.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Крими и право