Извинените и неизвинени отсъствия стават "уважителни" и "неуважителни"

Диян Стаматов

Отсъствията вече няма да са извинени и неизвинени, а уважителни и неуважителни, обяви зам.-министърът на на образованието Диян Стаматов, цитиран от "Дарик".

Проектът предвижда директорът да позволява отсъствия по молба на родителите до 10 дни. Наказанията стават повече - първото е забележка, а второто, което е от новостите е преместване в друга паралелка.

Уважителни причини са медицински проблеми, участие в конкурси, състезания и олимпиади, както и такива по молба на родителите.

"Родителят подава заявление до директора, в което посочва, че му се налага три дни да бъде някъде с детето си. Тези три дни са основателна причина за издаване на заповед. Ако тези три дни не са достатъчни, в заявлението може да посочи, че са му необходими още до 7 дни през учебната година, което през педагогически съвет може да се удължи. Което означава 10 дни като пълен вариант, като досега беше три дни", обясни Стаматов.

При 25% отсъствие по предмет учениците ще се явяват на изпит за оформяне за срочна или годишна оценка. А при колко неуважителни отсъствия ученик ще бъде изключван:

"Всяко едно училище има свободата и възможността в своя правилник да разпише детайлите, стъпките, при които да наложи следващите наказания - забележка, преместване в друга паралелка в същото училище, това наказание до момента не съществуваше, предупреждение за преместване в друго училище, преместване в друго училище, преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение. В стандарта е заложено все пак 15 отсъствия да са възможността, която да е за предупреждение за преместване и преместване в друго училище", разясни още зам.-министърът.

Стаматов коментира и обществената поръчка на МОН за рекламни материали за над 2 милиона, сред които запалки и антистрестопки:

"Аз не виждам нищо лошо да има рекламна дейност в сферата на средното образование. Колкото повече рекламираме нашето образование, толкова по-добре. Дали с химикал, шапка, блузка, дали с книга, или тетрадка, толкова по-добре", заяви той.

Два часа след проявения медиен интерес министърът на образованието Меглена Кунева спря поръчката. В писмена позиция тя посочва, че е възмутена, че процедурата е пусната в нейно отсъствие.

Коментари

Задължително поле