Изграждат канализация в местността „Ален мак“ край Златните

Изграждането на канализационната мрежа в местността „Ален мак“ започва до дни. Инвестицията е част от втория етап на мащабния проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в курорта Златни пясъци, който е на обща стойност 37,1 млн. лв. Той е по ОП „Околна среда“, като съфинансирането на Община Варна е 8,4 млн. лв.

Предвидено е изграждане на 4 главни битови канализационни клона с обща дължина около 5 км, с 265 сградни отклонения. Отпадъчните води от тях ще бъдат включени в действащи колектори, заустени в пречиствателна станция „Златни пясъци“. „Знаете, че в зоната около „Ален мак“ има регистрирани свлачищни процеси, които се задълбочават от септичните ями на сградите.

С изграждането на канализацията ще решим този проблем “, обясни кметът Иван Портних. Той припомни, че проектът е от предния програмен период, но благодарение на бившия министър на екологията Ивелина Василева средствата са били запазени и прехвърлени в настоящия програмен период.

Кметът посочи, че се работи активно и по проектирането на пречиствателната станция в Златни пясъци, защото без чисто море няма как да развива устойчив туризъм. След реконструкцията и разширението пречиствателната станция „Златни пясъци“ ще може да поема натоварване до 72 122 еквивалент жители през летните месеци. Ще бъде осигурено необходимото пречистване на отпадните води, включително отстраняването на общ азот и фосфор. След това те ще бъдат отвеждани чрез дълбоководното заустване, изградено през 2014 г., на над 2 км навътре в морето. Очаква се новата пречиствателна станция да е готова за сезон 2019.

Коментари

Задължително поле