Изключително ниска безработица в Шуменско

Средногодишното равнище на безработица за 2019 г. в Шуменска област е 9,1%, а това е с 1,3 процентни пункта по-ниско спрямо предходната година /10,4% за 2018 г./. Регистрираните безработни са 6 936 срещу 7 898 или с 962-ма по-малко. От Агенцията по заетостта обобщават, че "Отчетеното равнище на безработица е изключително ниско. Дори е под достигнато през 2008 г., когато безработицата в областта е била 11,4%".

Значителен принос за постигнатото намаление има активната работа с регистрираните безработни и подпомагането им за включване в трудова заетост. През 2019 г. 10 594 човека са включени в мероприятия за професионално ориентиране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда. 1 511 безработни лица са взели участие в курсове за подпомагане уменията за търсене на работа. 239 безработни лица са включени в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

В град Шумен средногодишното равнище на безработица за м.г. е 3,2%, с 0,2 пункта по-ниско спрямо 2018 г. Броят на регистрираните безработни средно през годината е бил 1441 при 1524 за 2018 г.

Коментари

Задължително поле