Изнесли сме минерални суровини за 3 млрд. евро

Председателят на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов разговаря с министъра на икономиката по време Европейския минен форум

100 млн. лв. са приходите от концесии през 2017 г.

Износът на минерални суровини възлиза на 3 млрд. евро. Добивът за 2017 година е 97 млн. долара. Това каза председателят на Българската минно-геоложка камара проф. дтн инж. Николай Вълканов на откриването на Европейския минен форум. По думите му говорим за един изключително сериозен отрасъл, който е със сериозен дял в българската индустрия.  „Минерално-суровинната индустрия има изключително голямо значение за конкурентоспособността, за устойчивото икономическо, социално и екологосъобразно развитие на страната“, каза още Вълканов. Той отчете, че минерално-суровинната индустрия дава приблизително 5% от БВП на страната. „43 хил. са пряко заетите осигурени лица. 120 хил. са заетите във свързани с отрасъла дейности. Производителността е 2 пъти и половина по-висока от средната за индустрията“, посочи Николай Вълканов. И допълни, че  минерално-суровинната индустрия в България е стратегически отрасъл за икономиката.

Приходите от концесии на подземни богатства отбелязват ръст – от около 70 млн. лв. преди няколко години до близо 100 млн. лв. през 2017 г., съобщи енергийният министър Теменужка Петкова при откриването на Европейския минен бизнес форум, чието пето издание се провежда в София като част от програмата на българското председателство на Съвета на ЕС..

Тя подчерта, че минната индустрия има стратегическо значение за икономиката на страната и е важен фактор за икономическа стабилност и енергийна независимост.

По думите й добивът на полезни изкопаеми, изчислен на глава от населението, отбелязва устойчив ръст през последното десетилетие; производителността на труда е близо 2,5 пъти по-висока от средната за индустриалния сектор. Средната годишна работна заплата е една от най-високите в България и тези числа са доказателство, че секторът се развива стабилно и устойчиво, подчерта Петкова.

Тя запозна участниците във форума и с усилията на екипа на Министерството на енергетиката за защита на големите горивни инсталации във връзка с гласуваните на европейско равнище промени в документа за най-добри налични техники. За нас в Министерството на енергетиката това е кауза, защото засяга работата на топлоелектрическите централи, които осигуряват около 40% от енергията в страната, а оттам – и работата на сериозна част от българския въгледобив, добави министър Петкова.

Промените в Наказателния кодекс, инициирани от Министерството на енергетиката, които инкриминират незаконния добив на подземни богатства, също съдействат за по-добри условия за растеж на фирмите, които работят на светло, подчерта енергийният министър.

Коментари

Задължително поле