Изтеглят стоки за откраднат дизайн

Спират вноса на пратки, ако в производството им е използвано чуждо ноу-хау

Дават нарушителите на съд

От пазара ще бъдат изтегляни стоки, ако са с откраднат дизайн или в производството им е използвано чуждо ноу-хау. Ако стоките се внасят, още на границата ще бъдат задържани от митничарите. Това предвижда нов закон за търговската тайна, пуснат за обществено обсъждане от Министерството на икономиката. Законът е разработен, за да изпълним изискванията на ЕС. Той ще гарантира, че вносът на стоки от страни извън ЕС, когато те са произведени чрез използването на присвоени търговски тайни, може да бъде спрян навсякъде в ЕС.

Предприятията ценят търговските тайни колкото патентите и другите форми на правата върху интелектуална собственост. Става въпрос за разнообразна информация като например данни за клиенти и доставчици, бизнес планове, пазарни проучвания и стратегии. Чрез защитата на такъв широк набор от ноу-хау и търговска информация ще се даде възможност на техните създатели да извлекат печалба от своя труд.

За да бъде една информация търговска тайна тя ще трябва да отговаря на три условия - да не е общоизвестна или лесно достъпна, да има търговска стойност и лицето, което има контрол върху информацията, да е предприело мерки за запазването й в тайна. А “нарушител” е всеки, който неправомерно е придобил, използвал или разкрил търговска тайна.

С приемането на закона притежател на търговска тайна ще може да предяви иск в съда срещу всеки нарушител и да иска обезщетение за претърпените вреди, забрана за използването на търговската тайна, налагането на забрана на производството, пускането на пазара и използването на стоките – предмет на нарушение. Законът няма да ограничава движението на работниците като ги възпрепятства да използват информацията, която не е търговска тайна, опита и уменията, придобити в процеса на работа, или като им налага ограничения чрез трудовите им договори.

Коментари

Задължително поле