Има ли право работодателят да измени едностранно служебните ми задължения

Въпрос: Във фирмата, в която работя, едната ми колежка напусна работа и сега няма кой да изпълнява служебните й ангажименти. Работодателят ми нареди устно да поема и нейните задължения, докато назначи нов служител на съответната длъжност. Имам ли право да откажа подобен ангажимент, зададен по описания наичн? Благодаря предваритлно.

Хр. Дамянова, гр. София

Отговор: Разпоредбата на чл. 119 от Кодекса на труда (КТ) предвижда, че изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните. Това означава, че с допълнително писмено споразумение на основание чл. 119 от КТ, страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, и др.) за определено или неопределено време, което следва да се запише в споразумението. Клаузите, които се изменят, изрично се посочват в допълнителното споразумение към трудовия договор.

Изменение на трудовото правоотношение не се извършва със заповед на работодателя, както е видно от разпоредбата, страните подписват допълнително споразумение. Допълнително споразумение по чл. 119 от КТ, за изменение на клаузите на сключение трудов договор може да се подписва по всеки отделен трудов договор – както по основния трудов договор, така и по трудовия договор за допълнителен труд. Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 4 от КТ, при сключване на трудовия договор работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя длъжностна характеристика. Всеки работодател сам разработва и утвърждава длъжностна характеристика за съответната длъжност.

Няма пречка след сключване на трудовия договор работодателят да утвърди промени в длъжностната характеристика. Тези промени е възможно да произтичат от изменение на нормативни актове, да са свързани с поставяне на по-високи изисквания за заемане на длъжността и други. Ако работникът или служителят смята, че чрез длъжностната характеристика работодателят се опитва да измени длъжността, за която е сключен трудовият договор или да вмени задължения, които не съответстват на характера на възложената работа или с които той не е съгласен, то тогава е налице трудов спор по изпълнение на трудовото правоотношение, компетентен по който да се произнесе е съдът.

За изясняване на всеки отделен случай може да се обърнете към съответната инспекция по труда. За консултация по въпроси от трудовоправен характер може да се обръщате и към представителите в офисите на КНСБ. Ако сте член на синдиката, консултацията за вас ще бъде извършена абсолютно безплатно.

Д-р Тодор Капитанов, юрист, Национален секретар на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор

Очакваме въпросите ви на адрес:

1797 София, ул. „Лъчезар Станчев” 7,

Email: trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Трудово-правна консултация