Инвестират повече пари в имоти през 2020 г.

51% от ръководителите на застрахователи и 37% от тези на пенсионни фондове очакват инвестициите им в реални активи да се увеличат.

Търсят реални активи

Институционалните инвеститори по света ще увеличават вложенията си в недвижими имоти през 2020 г. в условията на предизвикателна политическа и икономическа среда. Това показват данните от проучване на консултантска компания.

Констатациите в проучването се основават на отговорите на 500 души, които вземат решения за инвестициите на застрахователи и пенсионни фондове. Данните показват, че 51% от ръководителите на застрахователи и 37% от тези на пенсионни фондове очакват инвестициите им в реални активи да се увеличат.

С несигурността относно глобалния растеж и вероятността лихвените проценти да останат по-ниски за по-дълго институционалните инвеститори продължават да търсят реални активи с цел диверсификация на вложенията им и постигане на по-висока доходност.

Инвеститорите демонстрират предпочитания към множество стратегии при разпределението на капитала, определен за инвестиции в недвижими имоти. Директните вложения са 53% от всички, следвани от структурираните финансови продукти.

30% от застрахователите и 26% от пенсионните фондове смятат, че „трудността да намерят подходящи възможности“ е най-голямата пречка пред вложенията в недвижими имоти.

Коментари

Задължително поле