Инвеститорите избраха София и Стара Загора през кризисната 2020 г.

През последните години се оформят нови привлекателни за инвеститорите центрове в страната.

Разликата в стандарта на живот в столицата и Силистра е 4 пъти

Безработицата варира от 2% до 20%

Чуждите инвеститори предпочетоха София и Стара Загора за своите вложения през 2020 г. Това показва анализът на Института за пазарна икономика, който разглежда икономическото състояние на регионите в страната. София и Стара Загора са двата най-добре развиващи се региона у нас. Анализът изтъква, че чуждестранната инвестиционна активност остава концентрирана във водещите икономически центрове на страната - над 70% от преките чуждестранни инвестиции от началото на демократичните реформи досега и над 60% от разходите за придобиване на дълготрайни материални активи в нефинансовите предприятия са в столицата, Пловдив, Варна и Бургас, следвани от София-област, Габрово и Стара Загора.

Другият показател за регионален успех - брутната добавена стойност на човек от населението, варира от близо 29 хил. лв. в София до под 7 хил. лв. в Силистра, Сливен и Видин. Стара Загора отново е на второ място след София с 14 хил. лв. Разликата между столицата и областите в дъното на класацията е четири пъти, а между регионите вътре в страната може да достигне до над два пъти.

Столицата е доминирана от услугите, които носят 89% от добавената стойност там, докато най-силно индустриалните области в страната - като дял на индустрията в добавената стойност, са Стара Загора, Враца, София и Габрово. Това се обуславя от големите енергийни компании в Стара Загора и Враца, индустрията в широката периферия на столицата и традиционния промишлен профил на Габрово.

През последните години има значителни разлики в инвестициите между различните градове, като се оформят привлекателни за чуждестранните компании центрове. Индустриални инвестиции в области като Шумен и Търговище на североизток или Кърджали и Хасково на юг, както и навлизането на дигитални компании в области като Русе и Велико Търново повишиха инвестиционната активност извън големите центрове, посочват от ИПИ.

Разликата между регионите се вижда и по безработицата, която варира от 2% в София до 20% във Видин и Монтана. Областите, които имат повече квалифицирани кадри, ще бъдат в по-добра позиция да се върнат към икономическия растеж отпреди пандемията, пише още в анализа.

По един лекар на 400 души в големите градове

Един лекар лекува средно 400 души в Плевен, София, Пловдив и Варна, докато в Кърджали, Ямбол и Добрич около 700 души разчитат на един лекар - специалист. Броят на болничните легла също варира от над 9 легла на хиляда души в Плевен до около 3 легла на хиляда души в Добрич, Шумен и Велико Търново.

В сферата на образованието продължават да се наблюдават интересни тенденции, пише в анализа на ИПИ за регионите в страната. Въпреки временното преминаване на учениците в дистанционна форма на обучение, общите тенденции и регионални различия се запазват. Областите София и Смолян продължават да имат най-добри показатели на държавните зрелостни изпити по български език и литература - средно 4,63 и 4,53 през 2020 г. На дъното на класацията са Шумен, Кърджали, Силистра и Търговище.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Инвестиции